PL EN
Intelligent algorithms for routing sensory networks operating in explosion hazard zones
 
More details
Hide details
1
Institute of Mining Technology KOMAG
 
2
University of Exeter
 
 
Corresponding author
Krzysztof Stankiewicz   

Institute of Mining Technology KOMAG
 
 
Mining Science 2021;28:103-115
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The article presents intelligent routing algorithms currently used in sensory networks, in terms of determining the possibility of their integration into systems working in potentially explosive atmospheres. Selected types of scribing algorithms were characterized. The analysis of simulation tests performed on selected types of scribing algorithms was carried out. The analysis of equipment solutions which can be used to build a network node operating in the conditions of methane and/or coal dust explosion hazard was carried out.
 
REFERENCES (19)
1.
CHAN F.T.S., TIWARI M.K., 2007, Swarm Intelligence, Focus on Ant and Particle Swarm Optimization, I-Tech Education and Publishing.
 
2.
CHMIEL W., KADŁUCZKA P., PACKANIK G., 2011, Zastosowanie algorytmów rojowych w rozwiązywaniu zagadnień permutacyjnych, Automatyka, t. 15, z. 2.
 
3.
JASIULEK D., 2019, Monitoring of the mining powered roof support geometry, DEStech Transactions on Computer Science and Engineering, 5th International Scientific and Business Conference – Future Engineering 2019, May 29–30, 2019, Ołtarzew, Poland, DOI: 10.12783/dtcse/fe2019/30685.
 
4.
FIGIELSKA E., WIATRAK M., 2015, Zastosowanie algorytmu optymalizacji rojem cząstek do znaj-dowania ekstremów globalnych wybranych funkcji testowych, Zeszyty Naukowe WSI, nr 13, s. 7–19.
 
5.
FILIPOWICZ B., KWIECIEŃ J., 2010, Zastosowanie przykładowego algorytmu stadnego w optymalizacji kombinatorycznej, Automatyka, t. 14, z. 3/2, s. 885–891.
 
6.
DI CARO G.A., DUCATELLE F., GAMBERDELLA L.M., 2005, Swarm intellegence for routing in mobile ad hoc networks, IEEE Swarm Intelligence Symposium, DOI: 10.1109/SIS.2005.1501605.
 
7.
KENNEDY J., EBERHARD R., 1995, Particle Swarm Optimization, Proceedings of IEEE International Conference on Neural Networks, 4, 1942–1948.
 
8.
KRUPANEK B., BOGACZ R., 2018, Protokoły routingu dla systemów Internetu Rzeczy – badania sy-mulacyjne wybranych protokołów, Przegląd Elektrotechniczny, ISSN 0033-2097, R. 94, nr 11.
 
9.
SACHIN LALAR, ARUN KUMAR YADAV, 2017, Comparative study of routing protocols in MANET, Oriental Journal of Computer Science and Technology, Vol. 10, No. 1, pp. 174–179.
 
10.
SCHIFF K., 2008, Zastosowanie algorytmu mrówkowego do wyznaczania maksymalnej grupy wzajemnie połączonych elementów, Czasopismo Techniczne E, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, z. 1-E.
 
11.
SMOLAREK A., MALINOWSKI T., 2012, Routing protocols in ad hoc networks. Teleinformatics Sys-tems and Networks Conference. Proceedings. WWSI 2012, 47–60.
 
12.
STANKIEWICZ K., 2019, Smart Mining Communication Systems, 5th International Scientific and Busi-ness Conference – Future Engineering, DEStech Transactions on Computer Science and Engineering, ISBN: 978-1-60595-632-9.
 
13.
WEDDE F., 2005, BeeAdHoc: An Energy Efficient Routing Algorithm for Mobile Ad Hoc Networks Inspired by Bee Beahavior, Conference: Genetic and Evolutionary Computation Conference, GECCO 2005, Proceedings, Washington DC, USA, June 25–29.
 
14.
WIATRAK M., FIGIELKA E., 2015, Zastosowanie algorytmu optymalizacji rojem cząstek do znaj-dowania ekstermów globalnych wybranych funkcji testowych, Zeszyty Naukowe WWSI (Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki), vol. 9, nr 13, s. 7–19.
 
15.
IoT w polskiej gospodarce. Raport grupy roboczej do spraw Internetu rzeczy przy ministerstwie cyfryzacji, Ministerstwo Cyfryzacji 2019.
 
16.
www.ti.com, web site of Texas Instruments company.
 
17.
www.nordisemi.com, web site of Nordic Semiconductor company.
 
18.
www.silabs.com, web site of Silicon Labs company.
 
19.
www.espressif.com, web site of Espressif Systems company.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top