PL EN
Laboratory tests of the dumping system in follow-up tensioning system
,
 
 
 
More details
Hide details
1
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 
 
Mining Science 2014;21(Special Issue 2):33-45
 
ABSTRACT
In an article posted at the beginning a short description of the mining belt tensioning devices and principle of operation of proportional take-up belt tensioning system. Problems with the damping system occurring in the operation of this type tensioning devices prompted the authors to build an experimental stand and perform a series of tests to investigate the influence of parameters of the dynamic damper and its location on the value of the damping force, the forces in the rope system and the change of kinetic energy of tensioning trolleys. The test results confirmed the effectiveness of the shock absorber, while maintaining all of its features.
 
REFERENCES (7)
1.
FURMANIK K., KULINOWSKI P., WĘDRYCHOWICZ D.: Teoria podobieństwa w modelowaniu fizycznym przenośnika taśmowego, XX Międzynarodowe Sympozjum FTT Wolbrom, "20 lat doświadczeń i perspektywy rozwoju transportu taśmowego", Zakopane 9-11 maja 2012, str 110-117.
 
2.
JABŁOŃSKI R. : Analiza i synteza urządzeń napinających taśmę w przenośnikach taśmowych dużej mocy. Zeszyty naukowe AGH nr 15., 1988.
 
3.
JABŁOŃSKI R., KULINOWSKI P.: Automatyczne nadążne urządzenie napinające taśmę w przenośniku z pętlicowym zasobnikiem taśmy. Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa r. 31, 9(280):43–47, 199 (tekst w jęz. ang. i pol.).
 
4.
JABŁOŃSKI R., KULINOWSKI P.: Nadążne urządzenie napinające taśmę systemu AGH-KWB Konin z ruchomym zespołem napędowym. Transport Przemysłowy, 4(26):10–13, 2006.
 
5.
KULINOWSKI P.: Analytical Method of Designing and Selecting Take-up Systems for Mining Belt Conveyors. Arch. Min. Sci., Vol. 58 (2013), No 4, p. 1301–1315, 2013.
 
6.
KULINOWSKI P., WÓJCICKI W.: Pętlicowe nadążne urządzenie napinające taśmę dla podścianowych przenośników taśmowych kopalń węgla kamiennego. Transport Przemysłowy, 1(19):7–9, 2005.
 
7.
Katalog ENIDINE ECO LROEM 2014.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top