PL EN
Steel cord conveyor belts diagnostics - system HRDS and its implementation
,
 
,
 
R. Zimroz 1,2
,
 
,
 
,
 
,
 
 
 
 
More details
Hide details
1
Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii
 
2
KGHM CUPRUM Ltd CBR Sikorskiego 2-8 , 53-659 Wrocław
 
3
PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów
 
4
TEST & MEASUREMENT SOLUTIONS SP. z o.o.
 
 
Corresponding author
Ryszard Błażej   

Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, ul. Na Grobli 15, 50-421 Wrocław, Poland
 
 
Mining Science 2014;21(Special Issue 2):15-24
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This paper describes a mobile system for the noninvasive diagnosis of the core of conveyor belts with steel cords. The system is based on the 4-channel magnetic head of the EyeQ system which one of the Polish opencast mines bought at the beginning of the 21st century. Because of the restructuring of the mine and the aging of the EyeQ system, measures were taken to improve the latter’s resolution and performance. The upgrading consisted mainly in developing a new software for data analysis automation and in replacing the old hardware platform with a new one increasing six-fold system resulution. The system has successfully passed tests in mine conditions and is currently used to assess the condition of belts working in the mine transport system.
 
REFERENCES (6)
1.
BŁAŻEJ Ryszard, JURDZIAK Leszek, ZIMROZ Radosław, 2011, Potrzeba opracowania własnych urządzeń diagnostycznych do automatycznej oceny stanu taśm przenośnikowych w kopalniach odkrywkowych, Górnictwo i Geoinżynieria, R. 35, z. 3/1, s. 63-71.
 
2.
ŻUR Tadeusz, HARDYGÓRA Monika, 1996, Przenośniki taśmowe w górnictwie.
 
3.
BŁAŻEJ Ryszard, JURDZIAK Leszek, 2011, Integrated diagnostic device for automatic assessment of conveyor belts condition. W: 22nd World Mining Congress & Expo, 11-16 September, Istanbul-2011. Vol. 3 / ed. Şinasi Eskikaya. Ankara : Aydoğdu Ofset, cop. 2011. s. 675-680.
 
4.
BŁAŻEJ Ryszard, ZIMROZ Radosław, NOWAK Robert, GRZYB Krzysztof, KURP Łukasz, 2010, Rozbudowa funkcjonalności systemu EyeQ do diagnostyki rdzenia taśm typu ST. Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze, nr 3, s. 24-28.
 
5.
ZIMROZ Radosław, MAKOWSKI Ryszard, BŁAŻEJ Ryszard, 2011, A method of damage detection in conveyor belts with steel cords by NDT signal processing. Proceedings of The Eighth International Conference on Condition Monitoring and Machinery Failure Prevention Technologies, CM2011/MFPT2011 Cardiff, Wales, (20-22 June 2011), Coxmoor Publishing Company imroz Makowski.
 
6.
BŁAŻEJ Ryszard, JURDZIAK Leszek, ZIMROZ Radosław, 2013, Novel approaches for processing of multi-channels NDT signals for damage detection in conveyor belts with steel cords, Key Engineering Materials, vol. 569/570, s. 978-985.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top