PL EN
Energy efficiency of the bottom cover of a conveyor belt – the first step to the new classification of belts
 
More details
Hide details
1
Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej
 
 
Mining Science 2014;21(Special Issue 2):47-60
 
ABSTRACT
Following the European policy of decreasing the energy consumption (and the corresponding CO2 emission), since 1992 energy labelling of household appliances have been introduced on the European market. The idea of labelling (A, B,.. , G) of machines and other objects that consume energy has been expanded onto cars and buildings. The industry also has to increase the energy efficiency therefore it seems to be suitable to begin with energy labelling of machinery equipment. Transportation in the mining industry shares up to 50% of the total energy consumption of a mining system. Apart of cars (that already have been subjected to energy labelling) belt conveyors are the most extensively used transportation equipment in the mining industry. The authors propose to undertake the activity aiming the implementation of energy labelling of belt conveyors worked in the large transportation systems. In this paper some entry concepts and results of classification of energy efficiency of conveyor belts with regard to parameters of a belt running cover are presented. The calculations are made with the use if the domestic software QNK-TT with the primary resistances module.
 
REFERENCES (16)
1.
BAJDA M., 2009, Wpływ okładki gumowej na opory toczenia taśmy przenośnikowej po krążnikach, Praca doktorska (niepublikowana), Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii PWr, Wrocław 2009.
 
2.
Dyrektywa Rady 92/75/EWG z dnia 209.1992 r. w sprawie wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie, zużycia energii oraz innych zasobów przez urządzenia gospodarstwa domowego, Dz. Urz. UE L 297, 13.10.1992.
 
3.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady WE 2002/91/WE z dnia 16.12.2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, Dz. Urz. UE L z 4.1.2003.
 
4.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1999/94/WE z dnia 13.12.1999 r. odnosząca się do dostępności dla konsumentów informacji o zużyciu paliwa i emisjach CO2 w odniesieniu do obrotu nowymi samochodami osobowymi, Dz. Urz. UE L 12 z 18.1.2000.
 
5.
GŁADYSIEWICZ L., 2003, Przenośniki taśmowe Teoria i obliczenia, Oficyna Wyd. Pol. Wr., Wrocław 2003.
 
6.
GŁADYSIEWICZ L., KAWALEC W., 2002, Możliwości zmniejszenia mocy napędu głównego przenośnika taśmowego, Transport Przemysłowy 1(7)/2002.
 
7.
GŁADYSIEWICZ L., KAWALEC W., 2011, Dobór rozstawów krążników górnych nowej generacji w przenośnikach nadkładowych dużej wydajności, Transport Przem. i Maszyny Robocze 3(13)/2011.
 
8.
HONDEL VAN DEN G., 2012, Analiza ekoefektywności aramidów Teijin dla taśm przenośnikowych, T. Przem. i M. Rob. 1(15)/2012.
 
9.
HARDYGÓRA M., WOŹNIAK D., KOMANDER H., BAJDA M., SAWICKI W., 2009, Experimental research of energy-saving conveyor belts, Transport & Logistics (Belgrade) [Dokument elektroniczny].
 
10.
HARRINGTON L., 2004, Energy Labelling and Standard Programs Throughout the World, Australia 2004.
 
11.
KAWALEC W., KULINOWSKI P., 2007, Obliczenia przenośników taśmowych, T. Przem. 1(27), 2007.
 
12.
KULINOWSKI P., PANEK P., RUBACHA P., 2013, Aktualne kierunki poszukiwania energooszczędnych rozwiązań w konstrukcji i eksploatacji przenośników taśmowych, T. Przem. i M. Rob. 3(21)/2013.
 
13.
Raporty Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, Laboratorium Transportu Taśmowego, 2008-2014, Autorzy: Hardygóra M., Bajda M., Woźniak D., Błażej R., Badania właściwości gumy przy cyklicznym ściskaniu: nr LTT/09/2008, LTT/10/2008, LTT/22/2008, LTT/25/2008, LTT/04/2009, LTT/08/2009, LTT/15/2009, LTT/41/2013, LTT/27/2014, LTT/37/2014 (niepublikowane).
 
14.
Report from Network of Laboratories Commission Expert Group V6-1, 2011, Report from the Expert Group on laboratory alignment for the measurement of tyre rolling resistance installed under Regulation (EC) No 1222/2009 and listed on the Commission registry of Expert Groups to the EC.
 
15.
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1222/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie etykietowania opon pod kątem efektywności paliwowej i innych zasadniczych parametrów, Dz. Urz. UE L342/46 PL.
 
16.
WAIDE P., 2011, Overview and Update of the ERP Directive, Energy Labelling Directive and Eco-label in the European Union, Asia Energy Efficiency Standards and Labelling Forum and 2011 2nd BRESL Training Workshop, Guilin, China – 15-16/11/2011.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top