PL EN
Energooszczędność okładki bieżnej taśmy przenośnikowej – wstęp do nowej klasyfikacji taśm
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej
 
Mining Science 2014;21(Special Issue 2):47–60
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Zgodnie z polityką ograniczania zużycia energii (i związanej z tym emisji CO2), na rynku Unii Europejskiej od 1992 r. są stosowane etykiety efektywności energetycznej dla wielu wyrobów AGD. Koncepcja oznaczania etykietami energochłonności (A, B,..,G) obiektów zużywających energię została rozszerzona na samochody i budynki. Konieczność zwiększenia efektywności energetycznej dotyka też przemysł, toteż jest celowe by przystąpić do etykietowania energochłonności maszyn i urzą- dzeń przemysłowych. Odstawa urobku w górnictwie zużywa do 50% łącznej energii systemu eksploatacji. Oprócz samochodów (które już częściowo podlegają klasyfikacji w zakresie energochłonności), podstawowym urządzeniem transportowym w górnictwie jest przenośnik taśmowy. Autorzy proponują zatem podjęcie prac nad opracowaniem i wprowadzeniem etykiet efektywności energetycznej dla przenośników pracujących w dużych systemach transportowych. W artykule przedstawiono wstępne koncepcje i wyniki oznaczenia energooszczędności taśm przenośnikowych w zależności od badanych parametrów okładki bieżnej taśmy. W obliczeniach przenośnika wykorzystano metodę oporów jednostkowych w programie QNK-TT.
 
REFERENCJE (16)
1.
BAJDA M., 2009, Wpływ okładki gumowej na opory toczenia taśmy przenośnikowej po krążnikach, Praca doktorska (niepublikowana), Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii PWr, Wrocław 2009.
 
2.
Dyrektywa Rady 92/75/EWG z dnia 209.1992 r. w sprawie wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie, zużycia energii oraz innych zasobów przez urządzenia gospodarstwa domowego, Dz. Urz. UE L 297, 13.10.1992.
 
3.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady WE 2002/91/WE z dnia 16.12.2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, Dz. Urz. UE L z 4.1.2003.
 
4.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1999/94/WE z dnia 13.12.1999 r. odnosząca się do dostępności dla konsumentów informacji o zużyciu paliwa i emisjach CO2 w odniesieniu do obrotu nowymi samochodami osobowymi, Dz. Urz. UE L 12 z 18.1.2000.
 
5.
GŁADYSIEWICZ L., 2003, Przenośniki taśmowe Teoria i obliczenia, Oficyna Wyd. Pol. Wr., Wrocław 2003.
 
6.
GŁADYSIEWICZ L., KAWALEC W., 2002, Możliwości zmniejszenia mocy napędu głównego przenośnika taśmowego, Transport Przemysłowy 1(7)/2002.
 
7.
GŁADYSIEWICZ L., KAWALEC W., 2011, Dobór rozstawów krążników górnych nowej generacji w przenośnikach nadkładowych dużej wydajności, Transport Przem. i Maszyny Robocze 3(13)/2011.
 
8.
HONDEL VAN DEN G., 2012, Analiza ekoefektywności aramidów Teijin dla taśm przenośnikowych, T. Przem. i M. Rob. 1(15)/2012.
 
9.
HARDYGÓRA M., WOŹNIAK D., KOMANDER H., BAJDA M., SAWICKI W., 2009, Experimental research of energy-saving conveyor belts, Transport & Logistics (Belgrade) [Dokument elektroniczny].
 
10.
HARRINGTON L., 2004, Energy Labelling and Standard Programs Throughout the World, Australia 2004.
 
11.
KAWALEC W., KULINOWSKI P., 2007, Obliczenia przenośników taśmowych, T. Przem. 1(27), 2007.
 
12.
KULINOWSKI P., PANEK P., RUBACHA P., 2013, Aktualne kierunki poszukiwania energooszczędnych rozwiązań w konstrukcji i eksploatacji przenośników taśmowych, T. Przem. i M. Rob. 3(21)/2013.
 
13.
Raporty Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, Laboratorium Transportu Taśmowego, 2008-2014, Autorzy: Hardygóra M., Bajda M., Woźniak D., Błażej R., Badania właściwości gumy przy cyklicznym ściskaniu: nr LTT/09/2008, LTT/10/2008, LTT/22/2008, LTT/25/2008, LTT/04/2009, LTT/08/2009, LTT/15/2009, LTT/41/2013, LTT/27/2014, LTT/37/2014 (niepublikowane).
 
14.
Report from Network of Laboratories Commission Expert Group V6-1, 2011, Report from the Expert Group on laboratory alignment for the measurement of tyre rolling resistance installed under Regulation (EC) No 1222/2009 and listed on the Commission registry of Expert Groups to the EC.
 
15.
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1222/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie etykietowania opon pod kątem efektywności paliwowej i innych zasadniczych parametrów, Dz. Urz. UE L342/46 PL.
 
16.
WAIDE P., 2011, Overview and Update of the ERP Directive, Energy Labelling Directive and Eco-label in the European Union, Asia Energy Efficiency Standards and Labelling Forum and 2011 2nd BRESL Training Workshop, Guilin, China – 15-16/11/2011.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586