120.55
ICV
70
MNiSW
 
 

Diagnostyka taśm przenośnikowych z linkami stalowymi – system HRDS i jego wdrożenie

Ryszard Błażej 1  ,  
L. Jurdziak 1,  
M. Hardygóra 1, 2,  
R. Zimroz 1, 2,  
C. Bujak 3,  
R. Salata 3,  
A. Domański 3,  
 
1
Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii
2
KGHM CUPRUM Ltd CBR Sikorskiego 2-8 , 53-659 Wrocław
3
PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów
4
TEST & MEASUREMENT SOLUTIONS SP. z o.o.
Mining Science 2014;21(Special Issue 2):15–24
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
W pracy przedstawiono opis mobilnego systemu do bezinwazyjnej diagnostyki rdzenia taśm przenośnikowych z linkami stalowymi. System został opracowany przez pracowników Instytutu Górnictwa PWr, przy współpracy kopalni węgla brunatnego KWB Turów oraz firmy T&M Solutions. w oparciu o 4 kanałową głowicę magnetyczną systemu EyeQ, będącego w posiadaniu kopalni. Restrukturyzacja kopalni oraz starzejący się, mało wydajny system EyeQ wymusiły działania zmierzające do poprawy rozdzielczości oraz skuteczności jego działania. Głównym celem modernizacji systemu było opracowanie nowego oprogramowania umożliwiającego automatyzację procesu analizy danych oraz zmiana platformy sprzętowej zwiększającej 6-krotnie rozdzielczość systemu. Opisany w pracy system został pomyślnie przetestowany w warunkach kopalnianych i jest obecnie wykorzystywany do oceny stanu technicznego taśm pracujących w systemie transportowym kopalni (rys. 1).
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Ryszard Błażej   
Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, ul. Na Grobli 15, 50-421 Wrocław, Poland
 
REFERENCJE (6):
1. BŁAŻEJ Ryszard, JURDZIAK Leszek, ZIMROZ Radosław, 2011, Potrzeba opracowania własnych urządzeń diagnostycznych do automatycznej oceny stanu taśm przenośnikowych w kopalniach odkrywkowych, Górnictwo i Geoinżynieria, R. 35, z. 3/1, s. 63-71.
2. ŻUR Tadeusz, HARDYGÓRA Monika, 1996, Przenośniki taśmowe w górnictwie.
3. BŁAŻEJ Ryszard, JURDZIAK Leszek, 2011, Integrated diagnostic device for automatic assessment of conveyor belts condition. W: 22nd World Mining Congress & Expo, 11-16 September, Istanbul-2011. Vol. 3 / ed. Şinasi Eskikaya. Ankara : Aydoğdu Ofset, cop. 2011. s. 675-680.
4. BŁAŻEJ Ryszard, ZIMROZ Radosław, NOWAK Robert, GRZYB Krzysztof, KURP Łukasz, 2010, Rozbudowa funkcjonalności systemu EyeQ do diagnostyki rdzenia taśm typu ST. Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze, nr 3, s. 24-28.
5. ZIMROZ Radosław, MAKOWSKI Ryszard, BŁAŻEJ Ryszard, 2011, A method of damage detection in conveyor belts with steel cords by NDT signal processing. Proceedings of The Eighth International Conference on Condition Monitoring and Machinery Failure Prevention Technologies, CM2011/MFPT2011 Cardiff, Wales, (20-22 June 2011), Coxmoor Publishing Company imroz Makowski.
6. BŁAŻEJ Ryszard, JURDZIAK Leszek, ZIMROZ Radosław, 2013, Novel approaches for processing of multi-channels NDT signals for damage detection in conveyor belts with steel cords, Key Engineering Materials, vol. 569/570, s. 978-985.
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586