PL EN
Mineral deposits valuation. Selected methods
 
 
More details
Hide details
1
KSW im. A.F. Modrzewskiego, 37-705 Kraków, ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1
 
 
Corresponding author
Robert Uberman
KSW im. A.F. Modrzewskiego, 37-705 Kraków, ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1
 
 
Mining Science 2009;125(35):199-211
 
ABSTRACT
Theoretical developments and experiences concerning the valuation of the mineral assets, highlighting the most important problems in that field were presented. Mineral assets in the market economy as a production factor. Value of mineral assets, including the value of mineral deposits. The objective of valuation of mineral assets. Principles (standards) and methods of valuation legal basic for preparing valuation. Valuation codes - the POLVAL Code. Specific features of mineral deposits extracted by the open cast method require various ways of valuation of real estate (land).
 
REFERENCES (20)
1.
BENINGA S. Z., SARIG O. H, Finanse przedsiębiorstwa: Metody wyceny, Wyd. WIG-Press, Warszawa 2000.
 
2.
BONHAM M. i in., International GAAP 2005, Ernst&Young, London 2004.
 
3.
BREALEY R., MYERS S., Principles of Corporate Finance, McGraw-Hill, New York 1996.
 
4.
COPELAND T. E., KOLLER T., MURRIN J., Valuation. Managing the Yalue ofCompanies, Wiley & Sons, New York 1990.
 
5.
DAMODARAN A., Investment Yaluation. Tools and Techniąues for Determining the Yalue of Any Asset, John Wiley & Sons, New York 2002.
 
6.
HOTELLING H., The Economics of Exhaustible Resources, Journal of Political Economy, Vol. 39, 1931.
 
7.
HOTELLING H., DARNELL A.C., The Collected Economics o/Articles of Harold Hotelling, 1971.
 
8.
International Valuations Standards Committee: International Yaluations Standards, IVSC, London 2005.
 
9.
International Financial Reporting Standards 2004, IASB, London 2004, wyd. pol. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), Stow. Księgowych w Polsce, Warszawa 2004.
 
10.
JOHNSTON D., BUSH J., International Oil Company Financial Management in Nonlechnical Language, wyd. PennWell, Tulusa, USA 1998.
 
11.
Kodeks Wyceny Złóż Kopalin (Kodeks POLVAL), Polskie Stowarzyszenie Wyceny Złóż Kopalin, Kraków 2008.
 
12.
MacLEOD K, The Marriage of SEC, NI 51-101 and SPE/WPC Guidelines in Corporate Disclosures, Materiały z konferencji AAPG Conference, Sproule International Limited, Calgary 2005.
 
13.
TORRIES T.F., Evaluating Minerał Projects: Applications and Misconceptions, Society for Mining Metallurgy & Exploration, Littleton 1998.
 
14.
UBERMAN R., UBERMAN R., Określanie stopy dyskonta dla potrzeb wyceny wartości złóż kopalin metodą zdyskontowanych przepływów gotówki, Górn. Odkr. nr 1, Wrocław 1998.
 
15.
UBERMAN R., UBERMAN R., Wybrane problemy wyceny wartości złóż kopalin eksploatowanych odkrywkowo, Górn. Odkr. nr 3, Wrocław 1997.
 
16.
UBERMAN R., UBERMAN R., Zagadnienie okresu wystarczalności zasobów złóż wycenach ich wartości, Górn.Odkr. nr 4-5, Wrocław 1999.
 
17.
UBERMAN R., UBERMAN R., Wycena wartości złóż kopalin. Metody, problemy, praktyczne rozwiązania, Ucz. Wyd. Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2005.
 
18.
UBERMAN R., UBERMAN R., Podstawy wyceny wartości złóż kopalin. Teoria i praktyka, IGSMiE PAN, Kraków 2008.
 
19.
UBERMAN R., UBERMAN R., Metody wyceny wartości złóż antropogenicznych, GospodarkaSurowcami Mineralnymi t. 21/2, IGSMiE PAN, Kraków 2007.
 
20.
WELLMER F-W., Economic Evaluations in Exploration, Springer-Yerlag, New York 1989.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top