120.55
ICV
70
MNiSW
 
 

Revision of the construction products directive 89/106/EEC

 
1
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, 02-673 Warszawa, ul. Racjonalizacji 6/8
Mining Science 2009;125(35):87–94
ABSTRACT
The article discussed the regulation proposal replacing the Contraction Products Directive 89/106/EEC. The most importance changes of the evaluation processes and placing construction products on the market have been presented in comparison to currently biding regulation.
CORRESPONDING AUTHOR
Stefan Góralczyk
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, 02-673 Warszawa, ul. Racjonalizacji 6/8
 
REFERENCES (5):
1. GÓRALCZYK S., Badani/i certyfikacja kruszyw, Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej nr 93, seria Konferencje nr 30, Wrocław 2001.
2. GÓRALCZYK S., Obowiązki producentów kruszyw wynikające z europejskich zasad dopuszczania wyrobów do obrotu i stosowania, Autostrady, 6/2004.
3. GÓRALCZYK S., Obowiązki producentów kruszyw w Unii Europejskiej, Kopaliny nr 1/52, 2004.
4. GÓRALCZYK S., Zasady dopuszczania kruszyw do obrotu i stosowania, oraz możliwości stosowania do ich oceny zgodności norm mających status norm wycofanych, Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej nr 115, seria Konferencje nr 46, Wrocław 2006.
5. UEPG Statement on CE Marking, 2004.
Copy url
Share
 
 
Sign up for email alerts
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586