PL EN
Changes on the natural crushed aggregates market in Poland after 2000
 
 
More details
Hide details
1
Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 31-261 Kraków, ul. Józefa Wybickiego 7
 
 
Corresponding author
Krzysztof Galos
Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 31-261 Kraków, ul. Józefa Wybickiego 7
 
 
Mining Science 2009;125(35):43-61
 
ABSTRACT
The paper presents basic trends of development of domestic natural crushed aggregates supply after 2000. Importance of imported crushed aggregates crushed on the domestic market is analysed. Regional variability of supply/demand relationships and prices, are presented. Finally, perspectives of future development of domestic demand for natural crushed aggregates are discussed, talking into account especially opportunities of utilization of ca.20 billion euro of EU funds in he years 2008-2013 for the development of domestic transport infrastructure.
 
REFERENCES (9)
1.
NEY R., SMAKOWSKI T. (red.), Bilans gospodarki surowcami mineralnymi Polski i świata 2003-2007, Wyd. Pracowni Polityki Surowcowej IGSMiE PAN Kraków 2009.
 
2.
SMAKOWSKI T., GALOS K., Gospodarka kruszywami naturalnymi łamanymi w Polsce, [w:] Surowce mineralne Polski, Surowce skalne, Kruszywa naturalne, Wyd. IGSMiE PAN Kraków 2007.
 
3.
GIENTKA M., MALON A., DYLĄG J. (red.), Bilans zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce wg stanu na 31.12.2007, Wyd. PIG, Warszawa 2008.
 
4.
GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, Dane statystyczne w zakresie produkcji, eksportu i importu kruszyw oraz produkcji budowlano-montażowej.
 
5.
GALOS K., Źródła, produkcja i znaczenie gospodarcze kruszyw sztucznych w Polsce, Prace Naukowe Inst. Górn. PWr. nr 121, seria konf. nr 50, Wrocław 2008.
 
6.
Program Operacyjny „Infrastruktura i środowisko" na lata 2007-2013, www.funduszestrukturalne.gov.pl.
 
7.
Program Operacyjny „Rozwój Polski Wschodniej", www.funduszestrukturalne.gov.pl.
 
8.
Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2008-2012, Załącznik do Uchwały nr 163/2007 Rady Ministrów z dnia 25.09.2007 r. (z bieżącymi aktualizacjami Ministerstwa Infrastruktury).
 
9.
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011, Załącznik do Uchwały nr 233/2008 Rady Ministrów z dnia 28.10.2008 r.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top