PL EN
Zmiany na rynku kruszyw naturalnych łamanych w Polsce po 2000 roku
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 31-261 Kraków, ul. Józefa Wybickiego 7
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Krzysztof Galos
Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 31-261 Kraków, ul. Józefa Wybickiego 7
 
Mining Science 2009;125(35):43–61
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Scharakteryzowano postępowe trendy w rozwoju krajowej podaży kruszyw naturalnych łamanych po roku 2000. Omówiono znaczenie importowanych kruszyw naturalnych łamanych na rynku krajowym. Poddano analizie regionalne zróżnicowanie relacji podaży i popytu na te kruszywa, jak również ich ceny. W końcowej części przedstawiono przesłanki dalszego rozwoju regionalnego popytu na kruszywa naturalne łamane, szczególnie w aspekcie wykorzystania w latach 2008-2013 ok. 20 mld euro środków pochodzących z Unii Europejskiej (Fundusz Spójności, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) na rozwój krajowej infrastruktury transportowej.
 
REFERENCJE (9)
1.
NEY R., SMAKOWSKI T. (red.), Bilans gospodarki surowcami mineralnymi Polski i świata 2003-2007, Wyd. Pracowni Polityki Surowcowej IGSMiE PAN Kraków 2009.
 
2.
SMAKOWSKI T., GALOS K., Gospodarka kruszywami naturalnymi łamanymi w Polsce, [w:] Surowce mineralne Polski, Surowce skalne, Kruszywa naturalne, Wyd. IGSMiE PAN Kraków 2007.
 
3.
GIENTKA M., MALON A., DYLĄG J. (red.), Bilans zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce wg stanu na 31.12.2007, Wyd. PIG, Warszawa 2008.
 
4.
GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, Dane statystyczne w zakresie produkcji, eksportu i importu kruszyw oraz produkcji budowlano-montażowej.
 
5.
GALOS K., Źródła, produkcja i znaczenie gospodarcze kruszyw sztucznych w Polsce, Prace Naukowe Inst. Górn. PWr. nr 121, seria konf. nr 50, Wrocław 2008.
 
6.
Program Operacyjny „Infrastruktura i środowisko" na lata 2007-2013, www.funduszestrukturalne.gov.p....
 
7.
Program Operacyjny „Rozwój Polski Wschodniej", www.funduszestrukturalne.gov.p....
 
8.
Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2008-2012, Załącznik do Uchwały nr 163/2007 Rady Ministrów z dnia 25.09.2007 r. (z bieżącymi aktualizacjami Ministerstwa Infrastruktury).
 
9.
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011, Załącznik do Uchwały nr 233/2008 Rady Ministrów z dnia 28.10.2008 r.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586