120.55
ICV
70
MNiSW
 
 

Zmiany ośrodków koncentracji produkcji i zużycia kruszyw żwirowo-piaskowych w Polsce w pierwszej dekadzie XXI wieku

Krzysztof Galos 1  ,  
 
1
Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
Mining Science 2012;134(Special Issue 41):55–70
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Na tle trendów rozwoju krajowej bazy zasobowej i produkcji kruszyw naturalnych żwirowo- -piaskowych, przedstawiono ich szczegółową strukturę geograficzną. Oceniono stopień intensyfikacji wydobycia i produkcji kruszyw w poszczególnych województwach, wyrażony m.in. w tonach wydobycia na km2 powierzchni województwa. Wskazano znaczenie każdego z województw w łącznej krajowej produkcji głównych sortymentów tych kruszyw. Określono podstawowe trendy w użytkowaniu kruszyw, z określeniem obecnych wielkości zapotrzebowania na te kruszywa. Na podstawie analizy trendów w zakresie budownictwa kubaturowego, a także rozwoju produkcji betonu towarowego, oceniono wielkość zapotrzebowania na te kruszywa w województwach w ostatnich latach. W nawiązaniu do powyższych analiz określono regionalne relacje popytu do podaży na kruszywa żwirowo-piaskowe obecnie i w bliskiej przyszłości.
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Krzysztof Galos   
Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 31-261 Kraków, ul. J. Wybickiego 7
 
REFERENCJE (5):
1. SMAKOWSKI T., NEY R., GALOS K., (red.), Bilans gospodarki surowcami mineralnymi Polski i świata 2009, 2011, Wyd. IGSMiE PAN, Kraków 2012.
2. GALOS K., SMAKOWSKI T., Gospodarka kruszywami naturalnymi żwirowymi i piaskowymi w Polsce, [w:] Surowce mineralne Polski, Surowce skalne, Kruszywa naturalne, Wyd. IGSMiE PAN, Kraków 2007.
3. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, Dane statystyczne w zakresie produkcji, eksportu i importu kruszyw naturalnych żwirowo-piaskowych, betonu towarowego i wyrobów betonowych oraz w zakresie wyników budownictwa.
4. GALOS K., SMAKOWSKI T., Regionalne zróżnicowanie krajowego rynku kruszyw naturalnych żwirowo-piaskowych, Zeszyty Naukowe IGSMiE PAN, nr 79, 2010.
5. GALOS K., Zapotrzebowanie na kruszywa żwirowo-piaskowe w Polsce w ujęciu regionalnym, Górn. Odkr., nr 52, nr 6, 2011.
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586