PL EN
SELECTED ASPECTS OF RATIONAL “BRASZOWICE” MAGNESITE DEPOSITS MANAGEMENT
 
More details
Hide details
1
Wroclaw University of Science and Technology, Faculty of Geoengineering, Mining and Geology Wroclaw, POLAND
 
2
Magnezyty GROCHÓW SA, Poland
 
 
Corresponding author
Mariola Stefanicka   

Wroclaw University of Science and Technology, Faculty of Geoengineering, Mining and Geology Wroclaw, POLAND
 
 
Mining Science 2016;23(Special Issue 1):167-176
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article presents selected issues on the comprehensive utilization of minerals from “Braszowice” deposit of magnesite and waste-free production, in the aspects of historical conditions, geological and mining regulations. Attention was drawn to the uniqueness of the deposit - the only magnesite operated in Poland, minerals of changing industrial use in the 150-year history of operation. A significant problem with management of the deposit is signaled, resulting from the fact that the low (~7%) participation of minerals in the balance of mining. The article indicates the directions of waste-free use of 1.2 million tons/year of masses of soil and rock, and making new activities directed at possible evidence of “by-product”.
 
REFERENCES (14)
1.
NIEĆ M., RADWANEK-BĄK B., 2009, Wykorzystanie złóż kopalin w Polsce a zagrożenia bezpieczeństwa.
 
2.
surowcowego kraju, Przegląd Geologiczny, vol 57, nr 7, 591–599.
 
3.
NIEĆ M., RADWANEK-BĄK B., 2014, Ochrona i racjonalne wykorzystanie złóż kopalin, Wyd.
 
4.
IGSMiE PAN, Kraków, 178.
 
5.
NIEĆ M., 2015, Potrzeba nowego spojrzenia na górnictwo jako źródło surowców mineralnych, Górnictwo.
 
6.
Odkr., nr 5, 40–42.
 
7.
ORGANIŚCIAK J., DUDZIAK T., DZIEDZIC M., 1997, Ząbkowickie opowieści. Część 3: Okolice.
 
8.
Ząbkowic Śląskich, Monografia Krajoznawcza, Wyd. AR-H. WIST., Ząbkowice Śląskie.
 
9.
OSIKA R., 1955, Złoża magnezytów na Dolnym Śląsku oraz ich zasoby, wg Surowce mineralne Dolnego.
 
10.
Śląska, praca zbiorowa, Ossolineum 1979, Wrocław, 326–335.
 
11.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, j.t. Dz.U.2013.132 ze zm.
 
12.
Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych, j.t. Dz.U.2013.1136 ze zm.
 
13.
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, Dz.U.2013.21 ze zm.
 
14.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2013 Prawo ochrony środowiska, j.t. Dz.U.2013.1232 ze zm.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top