120.55
ICV
8
MNiSW
 
 

DIRECTIONS OF THE MANAGEMENT OF SMALL FRACTION ARISING IN PROCESSING AND EXTRACTION OF MINERAL RAW MATERIALS

 
1
Institute of Mechanised Construction and Rock Mining, Warsaw, Poland
Mining Science 2016;23(Special Issue 1):155–166
KEYWORDS
ABSTRACT
The article describes the basic directions of management of small fractions derived mainly from the processing. The main prerequisite for qualification of aggregates for different applications is its physicomechanical requirements. The technological possibilities of processing and management allow currently for the use of most of fractions derived from current production as well as those stored in landfills.
CORRESPONDING AUTHOR
Jarosław Stankiewicz   
Institute of Mechanised Construction and Rock Mining, Warsaw, Poland
 
REFERENCES (22):
1. BRYLICKI W., 1998, Kostka brukowa z betonu wibroprasowanego, Polski Cement, Sp. z o.o., Kraków.
2. GŁODKOWSKA W., LASKOWSKA-BURY J., 2015, Piaski odpadowe jako wartościowe kruszywo do.
3. wytwarzania fibrokompozytów, Rocznik Ochrony Środowiska, vol. 15, 507–525.
4. GDDKIA, 2006, Wytyczne zimowego utrzymania dróg, Załącznik do Zarządzenia GD nr 18, Warszawa.
5. HARAT K., WOYCIECHOWSKI P., 2013, Nowe technologie w nawierzchniach betonowych – beton.
6. wałowany, Kielce.
7. IMBiGS, 2015, Prace statutowe, Warszawa.
8. KOZIOŁ W., 2014, Małopolskie kruszywa, Surowce i materiały budowlane, nr 2/2014.
9. Materiały reklamowe firm Terex Finlay i CDE.
10. NAZIEMIEC Z., 2010, Efektywność płukania kruszyw w różnych urządzeniach płuczących, Prace Instytutu.
11. Szkła Ceramiki Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych, Warszawa-Opole, nr 5, 163–176.
12. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
13. PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
14. WT-4:2010 Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych, Wymagania Techniczne, GDDKiA, Warszawa.
15. WT-5:2010 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym do dróg krajowych, Wymagania Techniczne,.
16. GDDKiA, Warszawa.
17. Źródła internetowe.
18. www.aggregate.com.
19. www.kruszywa-margo.pl.
20. www.muratorplus.pl.
21. www.sandmix.pl.
22. www.scierniwo.eu.
Copy url
Share
 
 
Sign up for email alerts
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586