PL EN
Stability of old mine workings of Jeroným Mine at Čistá, Sokolov District
 
More details
Hide details
1
Institute of Geonics, AS CR, v.v.i.
 
2
Faculty of Mining and Geology, VŠB – Technical University of Ostrava
 
 
Mining Science 2012;135(42):67-74
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The Jeroným Mine, which is situated in the locality of Slavkovský les Protected Landscape Area, is a unique heritage site associated with mining in the 15th and 16th centuries. To make this mine working accessible to the public, it is necessary in the first place to stabilize underground voids and to ensure such internal microclimatic conditions that any degradation of the mine working and any hazard to workers performing restoration operations and later to visitors will not occur. The contribution deals with factors conditioning and affecting the stability of this system of mine workings.
 
REFERENCES (6)
1.
BERNARD J., SUČEK P.: Studie zpřístupnění historického důlního díla Jeroným veřejnosti. Rudné doly Příbram, Příbram 2000.
 
2.
GRMELA A., ŽŮREK P., KUKUTSCH R., KOŘÍNEK R., Hydrogeological and hydraulic relations of the old mine workings of the former Jeroným mine. GeoScience Engineering, Volume LVII, Issue No.4, 2011.
 
3.
KUKUTSCH R., ŽŮREK P., STOLÁRIK M., Monitoring and Documentation of Flaking-off Phenomena in the Historical Jeroným Mine. Acta geodynamica et geomaterialia. Roč. 7, č. 3 (2010), s. 343–348.
 
4.
ŽŮREK P., KOŘÍNEK R., KALÁB Z., HRUBEŠOVÁ E., KNEJZLÍK J., DANĚK T., KUKUTSCH R., MICHALČÍK P., LEDNICKÁ M., RAMBOUSKÝ Z., Historický Důl Jeroným v Čisté. Monography, VŠB – Technická univerzita Ostrava a Ústav geoniky AVČR, v.v.i. Ostrava, 2008.
 
5.
ŽŮREK P., KOŘÍNEK R., MICHALČÍK P., DANĚK T., HUDEČEK V., KALÁB Z., KNEJZLÍK J, KUKUTSCH R., LEDNICKÁ M., Odborné sledování geomechanické stability a seismického zatížení národní kulturní památky Důl Jeroným v Čisté, Karlovarský kraj. Závěrečná zpráva HS č. 500 001, 2009.
 
6.
ŽŮREK P., KOŘÍNEK R., MICHALČÍK P., DANĚK T., HUDEČEK V., KALÁB Z., KNEJZLÍK J, KUKUTSCH R., LEDNICKÁ M.: Odborné sledování geomechanické stability a seismického zatížení národní kulturní památky Důl Jeroným v Čisté, Karlovarský kraj. Závěrečná zpráva HS č. 500 102. 2010.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top