PL EN
The European innovation partnership (EIP) on raw materials as an opportunity for polish mining industry
 
More details
Hide details
1
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, Warszawa
 
 
Mining Science 2013;136(Special Issue 43):61-71
 
ABSTRACT
This paper describes the objectives and implementation of research activities within the framework of EC’s European Innovation Partnership (EIP) on raw materials. The Polish national mining issues were put forward as potential themes for package proposals to the Partnership.
 
REFERENCES (5)
1.
COMMISION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES. The raw materials initiative – meeting our critical needs for growth and jobs in Europe.Brussels, Com(2008) 699. http://eurlex.europa.eu/LexUri....
 
2.
Critical raw materials for the EU The as-hoc Working Group is a sub-group of the Raw Materials Supply Group and is chaired by the European Commission, Version of 30 July 2010. http://ec.europa.eu/enterprise....
 
3.
Komunikat komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. Stawianie czoła wyzwaniom związanym z rynkami towarowymi i surowcami, COM/2011/0025, http://eur-lex.europa.eu/LexUr....
 
4.
Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. A source-efficient Europe – Flagship initiative under the Europe 2020 Strategy Brussels, 26.1.2011 COM(2011) 27 final. http://ec.europa.eu/resource-e....
 
5.
Komunikat komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. Zapewnienie dostępności surowców dla przyszłego dobrobytu Europy. Projekt Europejskiego Partnerstwa Innowacji w Dziedzinie Surowców., SWD(2012) 27. http://eurlex.europa.eu/Notice... l,en,es,et,fi,fr,hu,it,lt,lv,mt,nl,pl,pt,ro,sk,sl,sv,&val=648425:cs.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top