PL EN
Projekt Europejskiego Partnerstwa Innowacji EIP w dziedzinie surowców szansą dla polskiego górnictwa
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, Warszawa
 
 
Mining Science 2013;136(Special Issue 43):61-71
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Opisano cele, zadania i realizację działań badawczych w ramach utworzonego w UE Europejskiego Partnerstwa – EIP Surowcowego. Podano krajową problematykę górnictwa jako obszaru tematycznego mogącego stanowić pakiet propozycji do Partnerstwa.
 
REFERENCJE (5)
1.
COMMISION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES. The raw materials initiative – meeting our critical needs for growth and jobs in Europe.Brussels, Com(2008) 699. http://eurlex.europa.eu/LexUri....
 
2.
Critical raw materials for the EU The as-hoc Working Group is a sub-group of the Raw Materials Supply Group and is chaired by the European Commission, Version of 30 July 2010. http://ec.europa.eu/enterprise....
 
3.
Komunikat komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. Stawianie czoła wyzwaniom związanym z rynkami towarowymi i surowcami, COM/2011/0025, http://eur-lex.europa.eu/LexUr....
 
4.
Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. A source-efficient Europe – Flagship initiative under the Europe 2020 Strategy Brussels, 26.1.2011 COM(2011) 27 final. http://ec.europa.eu/resource-e....
 
5.
Komunikat komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. Zapewnienie dostępności surowców dla przyszłego dobrobytu Europy. Projekt Europejskiego Partnerstwa Innowacji w Dziedzinie Surowców., SWD(2012) 27. http://eurlex.europa.eu/Notice... l,en,es,et,fi,fr,hu,it,lt,lv,mt,nl,pl,pt,ro,sk,sl,sv,&val=648425:cs.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top