120.55
ICV
70
MNiSW
 
 

Problemy przy pobieraniu i pomniejszaniu próbek kruszyw mineralnych

Zdzisław Naziemiec 1  ,  
 
1
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział SiMB w Krakowie
2
AGH w Krakowie, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców
Mining Science 2013;136(Special Issue 43):157–167
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
W artykule poruszono problemy związane z procesem pobierania i przygotowywania do dalszych analiz próbek materiałów uziarnionych. Przedstawiono zależności pomiędzy minimalną masą próbki a jej uziarnieniem w zależności od rodzaju wykonywanej analizy. Dokonano analizy porównawczej składów granulometrycznych próbek pobranych ręcznie i automatycznie. Opisano błędy występujące przy pobieraniu i pomniejszaniu próbek, mające wpływ na uzyskiwane wyniki badań.
 
REFERENCJE (3):
1. PN-EN 932-1:1999, Badania podstawowych właściwości kruszyw. Metody pobierania próbek.
2. PN-EN 932-2:2001, Badania podstawowych właściwości kruszyw. Metody pomniejszania próbek laboratoryjnych.
3. TUMIDAJSKI T., SARAMAK D., Metody i modele statystyki matematycznej w przeróbce surowców mineralnych, Wyd. AGH, 2009.
Skopiuj link
Udostępnij
 
 
Zapisz się do Newslettera
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586