PL EN
Optymalizacja procesu przesiewania w przesiewaczach wielopokładowych
 
Więcej
Ukryj
1
Politechnika Wrocławska, Instytut Górnictwa
 
 
Mining Science 2013;136(Special Issue 43):99-108
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Przedstawiono zagadnienie optymalizacji procesu przesiewania w wieloproduktowych układach przesiewających stosowanych powszechnie w instalacjach produkcji kruszyw. Zaproponowano kryterium optymalności procesu mierzonej wartością produkcji jako funkcję ilości, ceny i współczynnika jakości produktów przesiewania. Współczynnik jakości określono jako bezwymiarową funkcję zawartości podziarna, nadziarna i frakcji podstawowej w produkcie przesiewania. Na przykładzie typowego układu produkcji kruszyw wykonano obliczenia efektu przesiewania przy zmieniających się wielkościach oczek sit przesiewaczy wielopokładowych.
 
REFERENCJE (4)
1.
BANASZEWSKI T., Przesiewacze, Wyd. Śląsk, Katowice 1990.
 
2.
MALEWSKI J., Efektywność operacji przesiewania, Górn. Odkr., 5/6, 1988.
 
3.
MALEWSKI J., O rozkładzie obciążenia sita i sprawności przesiewania w dwupokładowym przesiewaczu wibracyjnym, Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej nr 108, seria Konferencje, Wrocław 2004.
 
4.
SZTABA K., Przesiewanie, Śląskie Wydawnictwo Techniczne, Katowice 1993.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top