PL EN
Nietypowe sposoby płukania kruszyw
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
 
2
AGH w Krakowie, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców
 
 
Mining Science 2014;21(Special Issue 1):159-170
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Płukanie kruszyw prowadzone jest w płuczkach mieczowych (korytowych) lub bębnowych. Przedstawiono stosowane w kraju sposoby płukania w przesiewaczu bębnowym, zmodernizowanym młynie prętowym i w pompach wirowych. Podano zalety poszczególnych rozwiązań i wyniki oznaczeń stopnia wypłukania zanieczyszczeń z kruszyw, zawierających zanieczyszczenia gliniaste. W przypadku płukania w pompach wirowych omówiono zagadnienia związane z hydrotransportem kruszywa.
 
REFERENCJE (4)
1.
BATTAGLIA A., 1963, Odwadnianie produktów wzbogacania i obiegi wodne płuczek, Wydawnictwo.
 
2.
Górniczo-Hutnicze, Katowice. KRAWCZYŃSKI A., NAZIEMIEC Z., 1988, Płukanie kamienia wapiennego w pompach wirowych,.
 
3.
Cement Wapno Gips, nr 1.
 
4.
NAZIEMIEC Z., 2008, Pompy w zakładach produkcji kruszyw, Surowce i Maszyny Budowlane, Branżowy Magazyn Przemysłowy, nr 1. TROSKOLAŃSKI A. T., ŁAZARKIEWICZ S., 1973, Pompy wirowe, WNT, Warszawa.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top