PL EN
Przegląd mechanicznych sposobów urabiania skał zwięzłych
 
Więcej
Ukryj
1
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Katedra Górnictwa Odkrywkowego
 
 
Mining Science 2013;136(Special Issue 43):85-98
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W górnictwie odkrywkowym w coraz większym zakresie występują ograniczenia stosowania robót wiertniczo-strzałowych stanowiących podstawową metodę urabiania skał o zwięzłości powyżej 20 MPa. Ograniczenia te wynikają z występowania znacznych zakresów drgań parasejsmicznych czy powietrznej fali uderzeniowej przy tych robotach, które mają negatywne oddziaływania na obiekty chronione czy na skupiska zamieszkującej ludności w obrębie kopalń odkrywkowych. W takich przypadkach konieczne jest zastąpienie robót strzałowych inną technologią urabiania, która umożliwiłaby dalsze utrzymanie konkurencyjności pozyskiwanej kopaliny. W artykule dokonano przeglądu mechanicznych sposobów urabiania kopalin z wykorzystaniem m.in. zrywarek gąsienicowych, kombajnów frezujących, młotów hydraulicznych, zrywaków wibracyjnych czy głowic frezujących. Część przedstawionych metod jest znana i stosowana w Polsce już od dawna. Natomiast niektóre z nich, jak np. kombajny frezujące, pomimo ich powszechnego stosowania na świecie, dopiero teraz zaczynają być wdrażane w krajowych warunkach. Stosowanie zrywaków wibracyjnych czy głowic frezujących jest nowym podejściem do mechanicznego urabiania skał.
 
REFERENCJE (15)
1.
CAT Performance Handbook. Edition 42, Caterpillar Inc. 2012.
 
2.
Cutting Performance. Chart for Erkat. Erkat Company.
 
3.
KASZTELEWICZ Z., SIKORA M., ZAJĄCZKOWSKI M., Alternatywne sposoby urabiania skał w górnictwie odkrywkowym, Zeszyty Naukowe IGSMiE PAN, nr 83, 2012.
 
4.
KUKIAŁKA S., CHULIST R., ŁOCHAŃSKA D., Zastosowanie młotów hydraulicznych do urabiania skał zwięzłych i bardzo zwięzłych, Górn. Odkr., 5-6/2007.
 
5.
Hydraulic breakers in Mining applications. Atlas Copco Company.
 
6.
Wirtgen Surface Mining Manual. Application and Planning Guide. Wirtgen GmbH, 2010.
 
7.
www.ace.infra.com.
 
8.
www.bh-ruda.plliskiej odległości.
 
9.
www.cat.com.
 
10.
www.deadong.com.
 
11.
www.erkat.de.
 
12.
www.komatsu.com.
 
13.
www.hsw.pl.
 
14.
www.xcentricripper.com.
 
15.
www.wirtgen.pl.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top