PL EN
Specjalistyczne roboty strzelnicze w Kopalni Gabra „Braszowice”
 
Więcej
Ukryj
1
Kopalnie Surowców Skalnych w Bartnicy
 
2
ORICA POLAND Sp. z o.o., Wrocław
 
 
Mining Science 2013;136(Special Issue 43):195-202
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Opisano specjalistyczne roboty strzelnicze przeprowadzone w Kopalni Gabra „Braszowice” w czerwcu 2012 roku; ich celem było wykonanie odpowiedniego odwadniania zakładu przeróbczego.
 
REFERENCJE (8)
1.
Dokumentacja geologiczna złoża gabra Braszowice w kat. B+C1. PG, Wrocław 1968.
 
2.
Dokumentacja geologiczna w kat. B+C1+C2 złoża gabra Braszowice, PG, Wrocław 1982.
 
3.
Opinia hydrologiczna dla obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych w kopalni gabra Braszowice, UKiG Marek Kancler, Wrocław 2012.
 
4.
Plan ruchu zakładu górniczego KSS Bartnica - cześć szczegółowa na lata 2010-2012.
 
5.
Dodatek nr 3 do Projektu zagospodarowania złoża gabra Braszowice, UKiG Marek Kancer, Wrocław 2008.
 
6.
Ewidencje odstrzału KSS Bartnica za 2012 r.
 
7.
Glapa W., Korzeniowski J.I., Mały leksykon górnictwa odkrywkowego, WiSG, Wrocław 2005.
 
8.
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i Górnicze (DzU 2011. 106.981).
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top