120.55
ICV
70
MNiSW
 
 

Specjalistyczne roboty strzelnicze w Kopalni Gabra „Braszowice”

 
1
Kopalnie Surowców Skalnych w Bartnicy
2
ORICA POLAND Sp. z o.o., Wrocław
Mining Science 2013;136(Special Issue 43):195–202
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Opisano specjalistyczne roboty strzelnicze przeprowadzone w Kopalni Gabra „Braszowice” w czerwcu 2012 roku; ich celem było wykonanie odpowiedniego odwadniania zakładu przeróbczego.
 
REFERENCJE (8):
1. Dokumentacja geologiczna złoża gabra Braszowice w kat. B+C1. PG, Wrocław 1968.
2. Dokumentacja geologiczna w kat. B+C1+C2 złoża gabra Braszowice, PG, Wrocław 1982.
3. Opinia hydrologiczna dla obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych w kopalni gabra Braszowice, UKiG Marek Kancler, Wrocław 2012.
4. Plan ruchu zakładu górniczego KSS Bartnica - cześć szczegółowa na lata 2010-2012.
5. Dodatek nr 3 do Projektu zagospodarowania złoża gabra Braszowice, UKiG Marek Kancer, Wrocław 2008.
6. Ewidencje odstrzału KSS Bartnica za 2012 r.
7. Glapa W., Korzeniowski J.I., Mały leksykon górnictwa odkrywkowego, WiSG, Wrocław 2005.
8. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i Górnicze (DzU 2011. 106.981).
Skopiuj link
Udostępnij
 
 
Zapisz się do Newslettera
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586