PL EN
The economy of copper production on LGOM resources on basis of research and development projects as well as other published domestic papers
 
More details
Hide details
1
KGHM Polska Miedź S.A., Oddział Zakłady Wzbogacania Rud
 
 
Mining Science 2012;135(42):55-65
 
ABSTRACT
In presented article some of previous papers and R&D publication regarding to optimization the copper concentrate production have been discussed on technology and economy approach. The author focused on crucial information on technology processes which influence on economy results of copper production based on LGOM copper basin. There have been presented some econometric models dedicated to optimization copper production concentrates. The economy of copper production has been discussed as based on NSR income formula. In conclusions it has been underlined that assumption this formula as the system describing economic and technology relations is very simplified and limited to only mineral processing – metallurgy system.
 
REFERENCES (18)
1.
BUTRA J., KICKI J., KUDEŁKO J., WANIELISTA K., WIRTH H., Podstawy rachunku ekonomicznego w przedsiębiorstwach górniczych, Wydawnictwo: Instytutu GSMiE PAN, Kraków 2009.
 
2.
CHODYNICKA L., GABZDYL W., KAPUŚCIŃSKI T., Mineralogia i petrografia dla górników, Śląskie Wydawnictwo Techniczne, Katowice 1993.
 
3.
FOSZCZ D., NIEDOBA T., TUMIDAJSKI T., Analiza możliwości prognozowania wyników wzbogacania polskich rud miedzi uwzględniającego stosowaną technologię, Górnictwo i Geoinży-nieria, Rok 34, zeszyt 4/1, s. 25–36, 2010.
 
4.
JAWIEŃ M., Metoda Określania optymalnej zawartości miedzi w koncentracie dla poszczególnych ZWR z uwagi na koszty poszczególnych faz produkcyjnych (górniczej, przeróbczej i hutniczej), Zakład Usług Geologiczno-Górniczych (1992) (niepubl.).
 
5.
KRZAK M., STRZELSKA-SMAKOWSKA B., PAULO A., Ekonomiczna optymalizacji koncentratów miedziowo-srebrowych, IV Międzynarodowa Konferencja przeróbki rud metali nieżelaznych ICNOP ‘97”, s. 121–132, 1997.
 
6.
KUBACZ N., WIENIEWSKI N., Ekonomiczna optymalizacja jakości koncentratu w KGHM Polska Miedź S.A. w zależności od zmiennej charakterystyki eksploatowanych rud, Instytut Metali nieżelaznych (Zakład Przeróbki Surowców Mineralnych i Utylizacji Odpadów), Gliwice (1997) (niepubl.).
 
7.
MALEWSKI J., Społeczne i technologiczne aspekty racjonalnej gospodarki złożem na przykładzie górnictwa rud miedzi, Miesięcznik WUG nr 5/2008, s. 3–9, 2008.
 
8.
MALEWSKI J., Zarządzanie produkcją – kluczową technologią rozwoju przemysłu wydobywczego rud miedzi i surowców towarzyszących. Scenariusze rozwoju technologicznego przemysłu wydobywczego rud miedzi i surowców towarzyszących w Polsce, Czasopismo naukowo-badawcze, KGHM Cuprum sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe, s. 93–107, Wrocław 200.
 
9.
PAULO A., STRZELSKA-SMAKOWSKA B., Rudy metali nieżelaznych i szlachetnych, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2000.
 
10.
SARAMAK D., Optymalizacja uzysku metali w Zakładach Wzbogacania Rud w KGHM Polska Miedź S.A., praca doktorska AGH, Kraków 2004.
 
11.
SARAMAK D., Symulacja efektów pracy układów technologicznych przeróbki rud miedzi z wykorzystaniem kryteriów technologicznych i ekonomicznych, Górnictwo i Geoinżynieria Rok 31, s. 73-80, Zeszyt 4, 2007.
 
12.
SKORUPSKA B., Kształtowanie jakości koncentratu w zmiennych warunkach rynku metali nieżelaznych i właściwości wzbogacanych rud, praca doktorska AGH, Kraków 2006.
 
13.
SKORUPSKA B., SARAMAK D., Methods of determination the optimal quality of the concentrate according to chosen technological and economic criteria, Gospodarka Surowcami Mineralnymi, Tom 21, zeszyt 4, s. 5–20, 2005.
 
14.
SKORUPSKA B., WIENIEWSKI A., ZIENKIEWICZ S., Ekonomiczna optymalizacja jakości koncentratu w KGHM Polska Miedź S.A. w zależności od zmiennej charakterystyki eksploatowanych rud, Instytut Metali nieżelaznych (Zakład Przeróbki Surowców Mineralnych i Utylizacji Odpadów), Gliwice (1997) (niepubl.).
 
15.
STĘPIŃSKI W., Wzbogacanie grawitacyjne, Łódź-Warszawa-Kraków, 1964.
 
16.
STRZELSKA-SMAKOWSKA B., Ocena ekonomiczna złóż rud, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2003.
 
17.
TUMIDAJSKI T., MĄCZKA W., SARAMAK D., FOSZCZ D., Problemy optymalizacji odzysku metali w układzie kopalnia – zakład wzbogacania – huta, na przykładzie KGHM Polska Miedź S.A., ZN AGH Górnictwo i Geoinżynieria, 2004, zeszyt 2/1, s. 147–158.
 
18.
WIRTH H., Wieloczynnikowa wycena złóż i ich zasób na przykładzie przemysłu metali nieżelaznych, Wydawnictwo Instytutu Gospodarki surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków 2011.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top