PL EN
The effectiveness of earth structures reinforcement on mining areas: numerical analysis.
 
More details
Hide details
1
Wroclaw University of Science and Technology
 
 
Corresponding author
Michał Patryk Pachnicz   

Wroclaw University of Science and Technology, Przedborowa, 100a/2, 57-200 Przedborowa, Poland
 
 
Mining Science 2016;23:203-214
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
In the paper multivariate soil structure enhance with the use of geosynthetics is presented. Numerical calculations were performed in order to determine the effectiveness of applied reinforcement. Finite element method (FEM) in ZSoil program was utilized to solve number of boundary problems. An influence of chosen technologies on the construction of a road embankment, subjected to the effect of mining works, was analyzed. Applied loads correspond to the II category of the mining area. Mainly, they reflect the spread of ground surface. In order to determine the effect of geosynthetics, numerical calculations of displacement and strain were performed and their results were compared. A sequence of the reinforcement cases which were compared with the referential model (embankment without reinforcement) were considered. For the special measure of the effectiveness of the reinforcement, a form and size of deformations of the road surface were analyzed. Obtained results show, that applying the appropriately designed geosynthetics considerably influences the load/ bearing capacity and the stability of earth structures being located in a zone of mining influences. In addition, an influence of the FEM mesh density on the slope stability of the embankment was considered. An appraisal of the slope stability was investigated using the method of the soil shear strength reduction (SSR).
 
REFERENCES (10)
1.
CHU J., YAN S., 2011. Recent Development in the Construction of Coastal Protection Structures, Ge-otechnics and Earthquake Geotechnics Towards Global Sustainability.
 
2.
GRUCHLIK P., KOWALSKI A.,2012. Metodyka identyfikacji i szacowania potencjalnych szkód ekolo-gicznych na terenach górniczych dla potrzeb wspomagania zarządzania terenami przekształconymi antropogenicznie, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej.
 
3.
KOWALSKI M., 2006. Wpływ przyjętych warunków brzegowych na odkształcenia modelu podłoża pod-danego wpływom deformacji górniczych, Geotechnika i Budownictwo Specjalne.
 
4.
LIU J.L., LIU J.Q.,. Chen L.W, 2008. Study on the mechanism of embankment reinforced with Geotextile by finite element method, Proceedings of the 4th Asian Regional Conference on Geosynthetics, Shanghai, China.
 
5.
ŁUPIEŻOWIEC M., 2012 The influence of the rigid geomatrixes on stiffness of the ground under the road pavements, Technical Transactions – Environment Engineering, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej.
 
6.
NICHOLSON P.G., 2014. Soil Improvement and Ground Modification Methods, Elsevier Inc.
 
7.
PN-EN 933-5:2000 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie procentowej zawartości ziarn o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw grubych.
 
8.
SĘKOWSKI J., 2002. Podstawy wymiarowania poduszek wzmacniających, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej.
 
9.
ZHOU F.L., 1996. Retrofit for Existing Buildings with Seismic Control of Structures, Post-Earthquake Rehabilitation and Reconstruction.
 
10.
ZIMMERMANN TH., TRUTY A., URBAŃSKI A., PODLEŚ K., 2010. Z_Soil.PC 2010, 3D user manu-al, Theory, Tutorials and Benchmarks, Data Preparation, Elmepress International & Zace Services Ltd, Switzerland.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top