120.55
ICV
70
MNiSW
 
 

Absorption properties of road aggregates

 
1
TPA Instytut Badań Technicznych w Pruszkowie
Mining Science 2013;136(Special Issue 43):269–281
ABSTRACT
Mineral aggregates are characterised by the existence of permeable voids, which can be accessible for asphalt binders during production of asphalt mixes. The standard description says, that the volume absorption of binder is 1/3 of the volume of external (accessible) voids in aggregate. This mean, that the porosity of 1,5% (V/V) will cause the maximum absorption of binder on the level of 0,5% (V/V) or 0,2% (m/m). In the polish Technical Requirements (WT-2 2010), concerning determination of asphalt mixes properties, there is not existing the procedure concerning absorption of binder by aggregate.
 
REFERENCES (12):
1. BŁAŻEJOWSKI K., SMA. Teoria i praktyka, Rettenmaier Polska Sp. z o.o., Wydanie 1, Warszawa 2007.
2. IWAŃSKI M., Adsorpcja asfaltu przez kruszywo w mieszance mineralno-asfaltowej, Drogownictwo, 9/2012.
3. KOWALSKI S.J., Inżynieria Materiałów Porowatych, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2004.
4. Mix design methods for asphalt concrete and other hot-mix types, The Asphalt Institute Manual Series No. 2 (MS-2).
5. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych WT-2 2010, Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania Techniczne, Warszawa 2010.
6. TP Asphalt-StB, Teil 1. Bindemittelgehalt, FGSV 2010.
7. AASHTO T 85, Specific Gravity and Absorption of Coarse Aggregate.
8. ASTM D 2041, Standard Test Method for Theoretical Maximum Specific Gravity and Density of Bituminous Paving Mixtures.
9. PN-EN 1097-6: 2002+AC:2004+Ap1:2005+A1:2006 Badanie mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – część 6: Oznaczanie gęstości ziaren i nasiąkliwości.
10. PN-EN 12697-5:2008 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – część 5: Oznaczanie gęstości.
11. PN-EN 12697-5:2010 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – część 5: Oznaczanie gęstości (wersja angielska).
12. PN-EN 13302:2011 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie lepkości dynamicznej lepiszczy asfaltowych lepkościomierzem obrotowym.
Copy url
Share
 
 
Sign up for email alerts
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586