PL EN
Mineral resources and extraction for aggregate production in Świętokrzyski region in the light of road infrastructure development
 
More details
Hide details
1
Poltegor-Instytut IGO
 
 
Corresponding author
Maria Brych   

Poltegor-Instytut IGO, ul. Parkowa 25, 51-616 Wrocław
 
 
Mining Science 2013;136(Special Issue 43):3-12
 
ABSTRACT
Possibilities of securing basic transport infrastructure investments to be realized by 2020 using aggregates from Świętokrzyski region have been presented. Due this fact, attempts aiming at estimation of aggregate demands for different road categories have been undertaken. Structure of minerals exploitation in the region have been discusses. On the basis of mineral resources database in Świętokrzyski region possibilities of satisfaction of demands for road investments realization have been defined.
 
REFERENCES (9)
1.
Bilans zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce wg stanu na 31 XII 2011 r., PIG-PIB, Warszawa 2012.
 
2.
Wytyczne Projektowania Dróg I i II klasy technicznej (autostrady i drogi ekspresowe) WPD-1, Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych, Warszawa 1995.
 
3.
Karta informacyjna Lafarge Kruszywa. Lafarge Kruszywa i Beton Sp. z o.o., 2012.
 
4.
Oby rok 2011 się powtarzał, wywiad z Aleksandrem Kabzińskim, Prezesem Polskiego Związku Producentów Kruszyw, Surowce i Maszyny Budowlane, nr 6/2012 (533).
 
5.
Portal informacyjny Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
 
6.
Program wieloletni – Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój na lata 2012–2015.
 
7.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie ws. sieci autostrad i dróg ekspresowych, (DzU 2009. 187.1446).
 
8.
Ruch Budowlany w 2012 r., Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, Warszawa, luty 2013 r. oraz roczniki starsze.
 
9.
Strategia Rozwoju Transportu z perspektywą do 2030 roku, Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Warszawa, 22 stycznia 2013 r.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top