PL EN
Zasoby złóż i wydobycie kopalin do produkcji kruszyw w województwie świętokrzyskim w świetle rozwoju infrastruktury drogowej
 
Więcej
Ukryj
1
Poltegor-Instytut IGO
 
 
Autor do korespondencji
Maria Brych   

Poltegor-Instytut IGO, ul. Parkowa 25, 51-616 Wrocław
 
 
Mining Science 2013;136(Special Issue 43):3-12
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Przedstawiono możliwości zabezpieczenia podstawowych inwestycji infrastruktury transportowej przewidzianych do realizacji do 2020 roku kruszywami z regionu świętokrzyskiego; oszacowano zapotrzebowanie na kruszywa dla poszczególnych kategorii dróg oraz określono strukturę wydobycia kopalin w tym regionie.
 
REFERENCJE (9)
1.
Bilans zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce wg stanu na 31 XII 2011 r., PIG-PIB, Warszawa 2012.
 
2.
Wytyczne Projektowania Dróg I i II klasy technicznej (autostrady i drogi ekspresowe) WPD-1, Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych, Warszawa 1995.
 
3.
Karta informacyjna Lafarge Kruszywa. Lafarge Kruszywa i Beton Sp. z o.o., 2012.
 
4.
Oby rok 2011 się powtarzał, wywiad z Aleksandrem Kabzińskim, Prezesem Polskiego Związku Producentów Kruszyw, Surowce i Maszyny Budowlane, nr 6/2012 (533).
 
5.
Portal informacyjny Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
 
6.
Program wieloletni – Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój na lata 2012–2015.
 
7.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie ws. sieci autostrad i dróg ekspresowych, (DzU 2009. 187.1446).
 
8.
Ruch Budowlany w 2012 r., Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, Warszawa, luty 2013 r. oraz roczniki starsze.
 
9.
Strategia Rozwoju Transportu z perspektywą do 2030 roku, Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Warszawa, 22 stycznia 2013 r.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top