PL EN
Zastosowanie technik sonarowych i wspomagania GPS do pomiarów eksploatowanych akwenów
 
 
Więcej
Ukryj
1
Poltegor-Instytut IGO, Wrocław
 
 
Mining Science 2013;136(Special Issue 43):169-174
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W pracy przedstawiono badania wykorzystujące techniki sonarowe na terenie wyrobiska eksploatacyjnego Bielinek. Podczas sondowania dna skorzystano z dwóch metod pozycjonowania GPS. Kontrolnie dokonywano bezpośrednich pomiarów głębokości przy użyciu sondy ciężarkowej. Otrzymane wyniki porównano ze sobą w celu określenia dokładności przeprowadzonych pomiarów. Stanowiły one podstawę do opracowania numerycznego modelu dna wyrobiska Kopalni „Bielinek”
 
REFERENCJE (3)
1.
GUCMA M., MONTEWKA J., ZIEZIULA A., Urządzenia nawigacji technicznej, Fundacja Rozwoju Akademii Morskiej w Szczecinie, Szczecin 2005.
 
2.
LAMPARSKI J., NAVSTAR GPS od teorii do praktyki, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko- -Mazurskiego, Olsztyn 2001.
 
3.
PATLA S., ROGOSZ K., GRZEŚKOWIAK A., BRYCH M., ŁABUDA I., Utworzenie numeryczne-go modelu dna wyrobiska eksploatacyjnego Bielinek, Poltegor-Instytut IGO, Wrocław 2012.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top