120.55
ICV
70
MNiSW
 
 

Conservation of biodiversity in reclamation of post mining woids the limenstone mine "Górażdże"

Marta Baszczyńska 1  ,  
 
1
Mota-Engil Central Europe, Kopalnia Granitu Górka Sobocka i Kopalnia Bazaltu Janowiczki
2
Politechnika Wrocławska, Instytut Górnictwa
Mining Science 2011;132(Special Issue 39):11–22
ABSTRACT
In the paper attempts to extend ways of reclamation of land degraded by mining activities in the Limestone Mine “Górażdże”. Currently the forest and water direction of reclamation is carried out in this area. It proposes to enrich this way of revitalization by introduce nature component with keeping biodiversity. On the other hand due to socio-economic aspects supported by natural potential of wildlife, the recreation and tourism ways of reclamation were proposed. Finally, after completion of mining activities due to variety of species and valuable geological specimens the Geo-park with the activation of geotourism is suggested on this mine area.
CORRESPONDING AUTHOR
Marta Baszczyńska   
Mota-Engil Central Europe, Kopalnia Granitu Górka Sobocka i Kopalnia Bazaltu Janowiczki, 30-415 Kraków, ul. Wadowicka 8W, marta.baszczynska@gmail.com
 
REFERENCES (5):
1. KAŹMIERCZAK U., GÓRNIAK-ZIMROZ J., Ochrona złóż surowców skalnych – kryteria racjonalnego i zagospodarowania, zasady i możliwości realizacji (niepubl.), Wrocław 2009.
2. NOWAK A., SPAŁEK K., Program ochrony różnorodności biologicznej obszaru górniczego Górażdże Cement SA Chronologia gatunków roślin zagrożonych i podlegających prawnej ochronie na terenach Górażdże Cement SA, BiopPlan, Gliwice 2006.
3. ROSIK-DULEWSKA C., KUSZA G., DĄBROWSKI D., Projekt rekultywacji wyrobisk poeksplo-atacyjnych Kopalni Wapienia „Górażdże”, Gliwice 2008.
4. RÓŻYCKI W., KWAŚNIAK J., DRESZER R., Część Podstawowa Planu Ruchu, Kopalnia Wapienia „Górażdże”, Gliwice 2008.
5. RÓŻYCKI W., KWAŚNIAK J., DRESZER R., Część Szczegółowa Planu Ruchu Zakładu Górniczego „Górażdże” na lata 2008–2011, Kopalnia Wapienia „Górażdże”, Gliwice 2008.
Copy url
Share
 
 
Sign up for email alerts
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586