120.55
ICV
70
MNiSW
 
 

GEOLOGICAL CHARACTERISTICS OF ADIT AFTER URANIUM PROSPECTING WORKS IN JAGNIĄTKÓW

 
1
Politechnika Wrocławska, Instytut Górnictwa
Mining Science 2007;IX(1):129–135
ABSTRACT
The paper presents the results of geological investigations in the adit after uranium prospecting works in Jagniątków. A detailed morphological plan and a geological map was shown. The basic rock types and tectonic structures have been distinguished. In the adit, there is a contact of main Karkonosze granite types, paralell dislocation zones and signs of various mineralization are well visible.
CORRESPONDING AUTHOR
Paweł P. Zagożdżon   
Politechnika Wrocławska, Instytut Górnictwa, pl. Teatralny 2, 50-051 Wrocław
 
REFERENCES (3):
1. BORKOWSKA M., Petrografia granitu Karkonoszy, Geologia Sudetica vol. II 1966, 7–119.
2. MIERZEJEWSKI M.P., Szczegółowa mapa geologiczna Sudetów 1:25000 Ark. Szklarska Poręba, Wydawnictwa Geologiczne, 1980.
3. SZTUK H., ADAMSKI W., GAWOR F., Inwentaryzacja uszkodzeń środowiska na skutek prowadzenia poszukiwań i eksploatacji złóż uranowych, Arch. Inst. Górn. Polit. Wr. 29, 1992.
Copy url
Share
 
 
Sign up for email alerts
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586