PL EN
GEOLOGICAL CHARACTERISTICS OF ADIT AFTER URANIUM PROSPECTING WORKS IN JAGNIĄTKÓW
 
More details
Hide details
1
Politechnika Wrocławska, Instytut Górnictwa
 
 
Corresponding author
Paweł P. Zagożdżon   

Politechnika Wrocławska, Instytut Górnictwa, pl. Teatralny 2, 50-051 Wrocław
 
 
Mining Science 2007;IX(1):129-135
 
ABSTRACT
The paper presents the results of geological investigations in the adit after uranium prospecting works in Jagniątków. A detailed morphological plan and a geological map was shown. The basic rock types and tectonic structures have been distinguished. In the adit, there is a contact of main Karkonosze granite types, paralell dislocation zones and signs of various mineralization are well visible.
 
REFERENCES (3)
1.
BORKOWSKA M., Petrografia granitu Karkonoszy, Geologia Sudetica vol. II 1966, 7–119.
 
2.
MIERZEJEWSKI M.P., Szczegółowa mapa geologiczna Sudetów 1:25000 Ark. Szklarska Poręba, Wydawnictwa Geologiczne, 1980.
 
3.
SZTUK H., ADAMSKI W., GAWOR F., Inwentaryzacja uszkodzeń środowiska na skutek prowadzenia poszukiwań i eksploatacji złóż uranowych, Arch. Inst. Górn. Polit. Wr. 29, 1992.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top