PL EN
METHODS OF DEFINITION OF PARTS OF WATER INFLOW FROM GROUNDWATER STORAGE AND GROUNDWATER RENEWABLE RESOURCES IN TOTAL WATER INFLOW TO MINES
 
More details
Hide details
1
Instytut Górnictwa Politechniki Wrocławskiej
 
 
Corresponding author
Monika Derkowska-Sitarz   

Instytut Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, pl. Teatralny 2, 50-051 Wrocław
 
 
Mining Science 2006;VIII(1):167-177
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The total water inflow to a mine consists of many elements. In research authors used different data of water amount which was pumped from mines. In case of this it was necessary to compile the methods of definition of several inflow elements, which are compatible with possessed hydrogeological data. In this paper all methods of definition of several elements of total inflow to mines are presented. This elements were defined and shown on schemes which are included in this paper.
 
REFERENCES (8)
1.
BINDEMANN N. N.,1962; K opriedielenju estestviennych zapsov podziemnych vod. Rozv. i Ochr. Nedr. 1/1962 Moskwa.
 
2.
BINDEMANN N. N.,1963; Ocenka eksploatacjonnych zapsov podziemnych vod. Gosgeotechnizdat, Moskwa.
 
3.
NATERMANN E., 1951; Die Line das langfristigen Grundwassers (AuL) und die Trockenwetterabflusslinie (TWL), Die Wasserwirtschaft (Sondern).
 
4.
SAWICKI J., 1978; Ważniejsze typy bilansu wód podziemnych Polski południowo zachodniej. Pr. dokt. (maszynopis) Archiw. Inst. Hydrogeologii Ogólnej, Wydz. Geologii Uniw. Warszawskiego.
 
5.
SAWICKI J., 1978; Krzywe zasilania podziemnego rzek i krzywe stanów retencji – konstrukcja i zastosowanie. Acta Univ. Wratislav., No 313, Prace Geologiczno-Mineralogiczne V, Wrocław. s. 105- 117.
 
6.
SAWICKI J., 2000; Zmiany naturalnej infiltracji opadów do warstw wodonośnych pod wpływem głębokiego, górniczego drenażu. Oficyna Wyd. Politechn. Wrocł. Wrocław.
 
7.
SAWICKI J., DERKOWSKA M, 2002; Spływ powierzchniowy i dopływ wód podziemnych do kopalń. Uwagi metodyczne dotyczące ich wyznaczania. W: Prace Naukowe Instytutu Górnictwa PWr. nr 102, Seria: Studia i Materiały nr 29. Oficyna Wydawnicza PWr., Wrocław.
 
8.
SCHRÖDER, G., 1952; Die Wasserreserben des obern Emsgabites, Bes. Mitteil Deutsch. Gewässek., No. 5.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top