PL EN
Outlook for aggregates demand in the context of economic slowdown
 
More details
Hide details
1
Arcata Partners sc, 02-793 Warszawa, ul. Belgradzka 48/46
 
2
Wyższa Szkoła Informatki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami PAN, Wydział Informatycznych Technik Zarządzania, 01-447 Warszawa, ul. Newelska 6
 
 
Corresponding author
Jacek Stefański
Arcata Partners sc, 02-793 Warszawa, ul. Belgradzka 48/46
 
 
Mining Science 2009;125(35):189-197
 
ABSTRACT
In the paper we analyse how the Polish aggregates industry, especially the crashed rock segment, might be effected by the slowdown. Since the road-building industry is the main driving force behind demand for crashed rock, we discuss our forecast for this industry, explaining the nature of the difference when compared to our last years projects. We present mid-term 2009 - 2015 outlook for the demand for the crashed rock. Despite the macro-economic slowdown, we anticipate the demand to grow, thanks to large infrastructure projects that we expects to be undertaken in the next couple of years.
 
REFERENCES (16)
1.
Bilans gospodarki surowcami mineralnymi Polski i świata 2002-2006, IGSMiE PAN, Kraków 2008.
 
2.
Bilans zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce, PIG, Warszawa 2008.
 
3.
GALOS K., Rozwój rynku kruszyw naturalnych łamanych, Surowce i Maszyny Budowlane, nr 2, 2007, 44^17.
 
4.
Hard Times to Come, Aggregates Business Europę, December 2008, Vol. 2 Issue 6.
 
5.
KABZIŃSKI A., Polskie kruszywa na polskie drogi, PZPPK, 2007.
 
6.
KOZIOŁ W., KAWALEC P., KABZIŃSKI A., Production of aggregates in European Eunion, Gospodarka Surowcami Mineralnymi, nr 4/3, 2008, 61-73.
 
7.
Master Plan dla Transportu Kolejowego w Polsce do 2030 roku., Uchwała RM, grudzień 2008.
 
8.
Program budowy dróg krajowych na lata 2008-2012, Uchwała RM, październik 2007.
 
9.
Raport o firmach drogowych 2008, Arcata Partners, Warszawa 2009.
 
10.
Raporty roczne PKP PLK, Warszawa, 2007 i 2008.
 
11.
SMAKOWSKI T.J., Granice rozwoju rynku naturalnych kruszyw łamanych w Polsce, Surowce i Maszyny Budowlane, nr 1, 2008, 10-15.
 
12.
SMAKOWSKI T.J., GALOS K., Gospodarka kruszywami naturalnymi łamanymi w Polsce, [w:] Ney R. (red.), Surowce skalne, Wydawnictwo IGSMiE PAN, 249-277, Kraków 2007.
 
13.
STEFAŃSKI J., LASKOWSKI J., Rynek kruszyw dla drogownictwa, kształtowanie popytu i charakterystyka odbiorców. Prace Nauk. Inst. Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, nr 121, 161-170, Wrocław 2008.
 
14.
STEFAŃSKI J., LASKOWSKI J., Na razie spadek optymizmu, choć perspektywy obiecujące, Polskie Drogi, nr 5, 50-52, 2008.
 
15.
Strategia dla transportu kolejowego do roku 2013, MT, 2007.
 
16.
The European Aggregates Industry - Annual Statistics, UEPG, 2008.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top