PL EN
Prognoza popytu na kruszywa w kontekście nadchodzącego spowolnienia gospodarczego
 
Więcej
Ukryj
1
Arcata Partners sc, 02-793 Warszawa, ul. Belgradzka 48/46
2
Wyższa Szkoła Informatki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami PAN, Wydział Informatycznych Technik Zarządzania, 01-447 Warszawa, ul. Newelska 6
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Jacek Stefański
Arcata Partners sc, 02-793 Warszawa, ul. Belgradzka 48/46
 
Mining Science 2009;125(35):189–197
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Pytanie , na które odpowiada referat dotyczy wpływu spowolnienia gospodarczego, a także innych czynników na popyt na kruszywa w Polsce do roku 2015. Koncentrujemy się przy tym na kruszywach łamanych a ponieważ większość popytu na te kruszywa jest generowana przez branżę drogowo-mostową, to prezentujemy nasze prognozy dla tej branży.
 
REFERENCJE (16)
1.
Bilans gospodarki surowcami mineralnymi Polski i świata 2002-2006, IGSMiE PAN, Kraków 2008.
 
2.
Bilans zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce, PIG, Warszawa 2008.
 
3.
GALOS K., Rozwój rynku kruszyw naturalnych łamanych, Surowce i Maszyny Budowlane, nr 2, 2007, 44^17.
 
4.
Hard Times to Come, Aggregates Business Europę, December 2008, Vol. 2 Issue 6.
 
5.
KABZIŃSKI A., Polskie kruszywa na polskie drogi, PZPPK, 2007.
 
6.
KOZIOŁ W., KAWALEC P., KABZIŃSKI A., Production of aggregates in European Eunion, Gospodarka Surowcami Mineralnymi, nr 4/3, 2008, 61-73.
 
7.
Master Plan dla Transportu Kolejowego w Polsce do 2030 roku., Uchwała RM, grudzień 2008.
 
8.
Program budowy dróg krajowych na lata 2008-2012, Uchwała RM, październik 2007.
 
9.
Raport o firmach drogowych 2008, Arcata Partners, Warszawa 2009.
 
10.
Raporty roczne PKP PLK, Warszawa, 2007 i 2008.
 
11.
SMAKOWSKI T.J., Granice rozwoju rynku naturalnych kruszyw łamanych w Polsce, Surowce i Maszyny Budowlane, nr 1, 2008, 10-15.
 
12.
SMAKOWSKI T.J., GALOS K., Gospodarka kruszywami naturalnymi łamanymi w Polsce, [w:] Ney R. (red.), Surowce skalne, Wydawnictwo IGSMiE PAN, 249-277, Kraków 2007.
 
13.
STEFAŃSKI J., LASKOWSKI J., Rynek kruszyw dla drogownictwa, kształtowanie popytu i charakterystyka odbiorców. Prace Nauk. Inst. Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, nr 121, 161-170, Wrocław 2008.
 
14.
STEFAŃSKI J., LASKOWSKI J., Na razie spadek optymizmu, choć perspektywy obiecujące, Polskie Drogi, nr 5, 50-52, 2008.
 
15.
Strategia dla transportu kolejowego do roku 2013, MT, 2007.
 
16.
The European Aggregates Industry - Annual Statistics, UEPG, 2008.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586