PL EN
Outlooks and capabilities of mineral materials grain size measurement during production process
 
More details
Hide details
1
Kamika Instruments
 
 
Corresponding author
Stanisław Kamiński   

Kamika Instruments, 01-473 Warszawa, ul. Strawczyńska 16
 
 
Mining Science 2011;132(Special Issue 39):145-148
 
ABSTRACT
In laboratories one can use many analysers which can measure mineral materials grain size. Question is, is there a possibility to measure such materials during production process in order to control such process? Yes, it is possible thanks to opto-electronic analysers specially adapted to any production conditions.
 
REFERENCES (5)
1.
KAMIŃSKI S., ELSIEVE Optyczno-elektroniczna symulacja pomiarów mikroziaren powyżej 0,5 mm według sit mechanicznych, www.kamika.pl.
 
2.
KAMIŃSKI S., KAMIŃSKA D., Porównanie optyczno-elektronicznych metod pomiaru granulacji, Aparatura Badawcza i dydaktyczna, 2–3.XII, Warszawa 2007.
 
3.
KAMIŃSKI S., KAMIŃSKA D., TRZCIŃSKI J. Automatyczna analiza wielkości i kształtu ziaren 3D z zastosowaniem analizatorów optyczno elektronicznych, 11th Baltic Sea Geotechnical Conference, 15–18 September, Gdańsk 2008.
 
4.
KAMIŃSKI S., TRZCIŃSKI J., Optyczno-elektroniczny sposób określania składu granulometrycznego gruntów i możliwości zastosowania w geologii inżynierskiej, Polski Kongres Geologiczny, 26–28 czerwca 2009, Kraków.
 
5.
www.kamika.pl.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top