PL EN
The most important problems of open pit mining in the beginning of XXI century
 
More details
Hide details
1
Akademia Górniczo-Hutnicza, Katedra Górnictwa Odkrywkowego, Kraków
 
2
Okręgowy Urząd Górniczy, Wrocław
 
 
Mining Science 2011;132(Special Issue 39):149-163
 
ABSTRACT
The article presents the most important problems facing the open pit mining industry in Poland in the beginning of XXI century. Except lignite this industry produces over 250 million tons of different minerals. The demand for the mentioned minerals may rise up to 350 million tons per year in the next two decades because of fact that local roads and highways, airports and railroads are built in a big scale. At the moment we are importing numerous minerals. Operating reserves of many rock deposits, including aggregates for construction and road industries are sufficient only for 10–20 years. Poland – theoretically wealthy on mineral resources – will not mine them domestically, but will be forced to import them, transferring profits and jobs to neighbouring countries. In order to create proper conditions for the development of mining activity, the stability of law regulations must be ensured together with liquidation of law barriers concerning the protection of deposits for future exploitation, opening new deposits and construction of new mines with simplifying the concession procedures.
 
REFERENCES (8)
1.
BADERA J., Konflikty społeczne na tle środowiskowym związane z udostępnieniem złóż kopalin w Polsce, Mat. Konf. XIX Konferencja Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi, IGSMiE PAN, Rytro 2009.
 
2.
KASZTELEWICZ Z., PTAK M., Wybrane problemy zabezpieczania złóż węgla brunatnego w Polsce dla odkrywkowej działalności górniczej, Polityka Energetyczna, tom 12, z. 2/2, Zakopane 2009.
 
3.
KABZIŃSKI A., Kruszywa w Polsce 1989−2008, 1. Forum Producentów Kruszyw, Wyd. ABC Kruszywa, Warszawa 2009.
 
4.
NIEĆ M., RADWANEK-BĄK B., Wykorzystanie złóż kopalin w Polsce a zagrożenia bezpieczeństwa surowcowego kraju, Przegląd Geologiczny, vol. 57, nr 7, 2009.
 
5.
NIEĆ M., RADWANEK-BĄK B., Ochrona złóż kopalin warunkiem bezpieczeństwa surowcowego kraju. Wstępne propozycje uregulowań prawnych, Konferencja Zagrożenia dla bezpieczeństwa surowcowego kraju, praca niepublikowana, AGH, Kraków 2010.
 
6.
NEY R., GALOS K., Bilans Polskich Surowców Mineralnych, Rekomendacja dla KPZK, 2008 r. IGSMiE PAN, Kraków 2008.
 
7.
PTAK M., Ochrona środowiska jako prawny, techniczny i ekonomiczny czynnik procesu projektowania odkrywkowego zakładu górniczego. Zarys problemu, Kopaliny Podstawowe i Pospolite Górnictwa Skalnego, 1/2007.
 
8.
PTAK M., Sieć obszarów Natura 2000 w aspekcie działalności odkrywkowych zakładów górniczych, Bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie, WUG 6 (154)/2007.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top