PL EN
Perspektywy i możliwości wykonania pomiarów uziarnienia materiałów mineralnych w czasie ich produkcji
 
Więcej
Ukryj
1
Kamika Instruments
 
 
Autor do korespondencji
Stanisław Kamiński   

Kamika Instruments, 01-473 Warszawa, ul. Strawczyńska 16
 
 
Mining Science 2011;132(Special Issue 39):145-148
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W laboratoriach używa się wielu przyrządów do pomiarów uziarnienia materiałów mineralnych. Czy istnieje możliwość wykonywania pomiarów w trakcie produkcji, a także czy możliwa jest stała kontrola tego procesu. Możliwości takie dają optyczno-elektroniczne przyrządy pomiarowe, które można dowolnie przystosować do warunków produkcji.
 
REFERENCJE (5)
1.
KAMIŃSKI S., ELSIEVE Optyczno-elektroniczna symulacja pomiarów mikroziaren powyżej 0,5 mm według sit mechanicznych, www.kamika.pl.
 
2.
KAMIŃSKI S., KAMIŃSKA D., Porównanie optyczno-elektronicznych metod pomiaru granulacji, Aparatura Badawcza i dydaktyczna, 2–3.XII, Warszawa 2007.
 
3.
KAMIŃSKI S., KAMIŃSKA D., TRZCIŃSKI J. Automatyczna analiza wielkości i kształtu ziaren 3D z zastosowaniem analizatorów optyczno elektronicznych, 11th Baltic Sea Geotechnical Conference, 15–18 September, Gdańsk 2008.
 
4.
KAMIŃSKI S., TRZCIŃSKI J., Optyczno-elektroniczny sposób określania składu granulometrycznego gruntów i możliwości zastosowania w geologii inżynierskiej, Polski Kongres Geologiczny, 26–28 czerwca 2009, Kraków.
 
5.
www.kamika.pl.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top