120.55
ICV
70
MNiSW
 
 

Perspektywy i możliwości wykonania pomiarów uziarnienia materiałów mineralnych w czasie ich produkcji

 
1
Kamika Instruments
Mining Science 2011;132(Special Issue 39):145–148
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
W laboratoriach używa się wielu przyrządów do pomiarów uziarnienia materiałów mineralnych. Czy istnieje możliwość wykonywania pomiarów w trakcie produkcji, a także czy możliwa jest stała kontrola tego procesu. Możliwości takie dają optyczno-elektroniczne przyrządy pomiarowe, które można dowolnie przystosować do warunków produkcji.
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Stanisław Kamiński   
Kamika Instruments, 01-473 Warszawa, ul. Strawczyńska 16
 
REFERENCJE (5):
1. KAMIŃSKI S., ELSIEVE Optyczno-elektroniczna symulacja pomiarów mikroziaren powyżej 0,5 mm według sit mechanicznych, www.kamika.pl.
2. KAMIŃSKI S., KAMIŃSKA D., Porównanie optyczno-elektronicznych metod pomiaru granulacji, Aparatura Badawcza i dydaktyczna, 2–3.XII, Warszawa 2007.
3. KAMIŃSKI S., KAMIŃSKA D., TRZCIŃSKI J. Automatyczna analiza wielkości i kształtu ziaren 3D z zastosowaniem analizatorów optyczno elektronicznych, 11th Baltic Sea Geotechnical Conference, 15–18 September, Gdańsk 2008.
4. KAMIŃSKI S., TRZCIŃSKI J., Optyczno-elektroniczny sposób określania składu granulometrycznego gruntów i możliwości zastosowania w geologii inżynierskiej, Polski Kongres Geologiczny, 26–28 czerwca 2009, Kraków.
5. www.kamika.pl.
Skopiuj link
Udostępnij
 
 
Zapisz się do Newslettera
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586