PL EN
PRODUCTION OF AGGREGATES IN LOWER SILESIAN VOIVODESHIP IN THE YEARS 2009–2014
 
More details
Hide details
1
KGHM Metraco SA
 
2
Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii
 
3
Państwowy Instytut Geologiczny – PIB, Oddział Dolnośląski
 
 
Mining Science 2015;22(Special Issue 1):3-20
 
ABSTRACT
During last few years important changes on the Polish market of natural aggregates were occurred. In Lower Silesian region these changes were especially sharply outlined because of exceptional position of it in domestic raw materials economy. In this article changes of resources of Lower Silesian rock raw materials to aggregates production were presented. These analysis were done in relation to the deposits of crushed and dimension stones also sands and gravels ones. Geological and developed reserves were characterized as well as changes of output of these raw materials taking into account growth of their output to 2011 and decrease in the next years. Used also a positive increase in the supply of artificial crushes produced from copper slag in Głogów and Legnica smelters. On this background importance of Lower Silesia region in provide the demand of aggregate product for different parts of the country was underlined.
 
REFERENCES (13)
1.
Bilans zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce wg stanu na 31.12.2008–31.12.2010. PIG-PIB, Warszawa 2009–2011. Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce wg stanu na 31.12.2011–31.12.2013. PIG-PIB, Warszawa 2012– 2014.
 
2.
GAMBAL P., STAROWICZ A., 2010, Żużel odpadowy z pieca elektrycznego huty miedzi „Głogów” jako surowiec do produkcji kruszyw, Górnictwo i geologia XIII, Prace Naukowe Instytutu Górnictwa PWr., nr 130, Studia i Materiały, nr 37, 71–80.
 
3.
GLAPA W., SROGA C., 2007, Aktualny stan rynku naturalnych kruszyw żwirowo-piaskowych i łamanych w województwie dolnośląskim Mat. konf. Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi. IGSMiE PAN, Kraków, 75–94.
 
4.
GLAPA W., SROGA C., 2013, Rozwój wykorzystania granitoidów masywu Strzegom–Sobótka w latach 2003–2013 w budownictwie i drogownictwie. Zeszyty Naukowe IGSMiE PAN nr 85, 89–103.
 
5.
GLAPA W., SROGA C., 2014, Zasoby i wydobycie kopalin do produkcji kruszyw ze złóż dolnośląskich w latach 2009–2013. Zeszyty Naukowe IGSMiE PAN nr 88, 81–96.
 
6.
Scenariusze technologiczne pozyskiwania i zagospodarowania surowców skalnych w województwie dolnośląskim, 2013, Praca zbiorowa pod kier. J. Bednarczyka. Wyd. Poltegor Instytut, 221.
 
7.
Scenariusz krajowy pozyskiwania i zagospodarowania surowców skalnych; 2014. Praca zbiorowa pod kier. J. Bednarczyka. Wyd. Poltegor Instytut, 250.
 
8.
STAROWICZ A, GAMBAL P., 2008, Wykorzystanie żużli pomiedziowych do produkcji kruszyw drogowych,.
 
9.
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa PWr., nr 121, Konferencje, nr 50, 153–160.
 
10.
www.baza.pgi.gov.pl/igs/.
 
11.
www.igo.wroc.pl.
 
12.
www.geoportal.pgi.gov.pl/surowce/skalne.
 
13.
www.stat.gov.pl.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top