PL EN
PRODUKCJA KRUSZYW W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W LATACH 2009–2014
 
Więcej
Ukryj
1
KGHM Metraco SA
 
2
Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii
 
3
Państwowy Instytut Geologiczny – PIB, Oddział Dolnośląski
 
 
Mining Science 2015;22(Special Issue 1):3-20
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W ciągu ostatnich lat na polskim rynku kruszyw naturalnych zachodziły istotne zmiany. W regionie dolnośląskim miały one szczególnie wyraźny przebieg, wynikający z wyjątkowej pozycji tego regionu w krajowej gospodarce surowcowej. W artykule przedstawiono zmiany wielkości zasobów dolnośląskich kopalin skalnych, wykorzystywanych do produkcji kruszyw mineralnych. Analizy odniesiono do złóż kamieni łamanych i blocznych oraz piaskowo-żwirowych. Scharakteryzowano zasoby geologiczne i przemysłowe oraz zmiany wydobycia, ze szczególnym uwzględnieniem wzrostu ich wydobywania do 2011 roku oraz dynamiki spadku w latach następnych. Wykorzystano także korzystny wzrost podaży kruszyw sztucznych, produkowanych z żużli pomiedziowych, w hutach w Głogowie i Legnicy. Podkreślono znaczenie Dolnego Śląska dla pokrycia zapotrzebowania na kruszywa dla innych regionów kraju.
 
REFERENCJE (13)
1.
Bilans zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce wg stanu na 31.12.2008–31.12.2010. PIG-PIB, Warszawa 2009–2011. Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce wg stanu na 31.12.2011–31.12.2013. PIG-PIB, Warszawa 2012– 2014.
 
2.
GAMBAL P., STAROWICZ A., 2010, Żużel odpadowy z pieca elektrycznego huty miedzi „Głogów” jako surowiec do produkcji kruszyw, Górnictwo i geologia XIII, Prace Naukowe Instytutu Górnictwa PWr., nr 130, Studia i Materiały, nr 37, 71–80.
 
3.
GLAPA W., SROGA C., 2007, Aktualny stan rynku naturalnych kruszyw żwirowo-piaskowych i łamanych w województwie dolnośląskim Mat. konf. Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi. IGSMiE PAN, Kraków, 75–94.
 
4.
GLAPA W., SROGA C., 2013, Rozwój wykorzystania granitoidów masywu Strzegom–Sobótka w latach 2003–2013 w budownictwie i drogownictwie. Zeszyty Naukowe IGSMiE PAN nr 85, 89–103.
 
5.
GLAPA W., SROGA C., 2014, Zasoby i wydobycie kopalin do produkcji kruszyw ze złóż dolnośląskich w latach 2009–2013. Zeszyty Naukowe IGSMiE PAN nr 88, 81–96.
 
6.
Scenariusze technologiczne pozyskiwania i zagospodarowania surowców skalnych w województwie dolnośląskim, 2013, Praca zbiorowa pod kier. J. Bednarczyka. Wyd. Poltegor Instytut, 221.
 
7.
Scenariusz krajowy pozyskiwania i zagospodarowania surowców skalnych; 2014. Praca zbiorowa pod kier. J. Bednarczyka. Wyd. Poltegor Instytut, 250.
 
8.
STAROWICZ A, GAMBAL P., 2008, Wykorzystanie żużli pomiedziowych do produkcji kruszyw drogowych,.
 
9.
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa PWr., nr 121, Konferencje, nr 50, 153–160.
 
10.
www.baza.pgi.gov.pl/igs/.
 
11.
www.igo.wroc.pl.
 
12.
www.geoportal.pgi.gov.pl/surowce/skalne.
 
13.
www.stat.gov.pl.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top