PL EN
Rocks found near coal deposits - resource or waste?
 
More details
Hide details
1
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, 02-673 Warszawa, ul. Racjonalizacji 6/8
 
 
Corresponding author
Stafan Góralczyk
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, 02-673 Warszawa, ul. Racjonalizacji 6/8
 
 
Mining Science 2009;125(35):95-103
 
ABSTRACT
The article shows effects of the newest research which were undertaken in 2008 by Mining Department of the Institute of Mechanized Construction and Rockmining. Researches were regarded usage of rock found near coal deposits after process of concentration and coal processing to aggregate production, Rocks comes directly from coal national deposits were treated on experimental technology line 40 t/h. As a result of the research it was obtained aggregates with repeatable physical-mechanical parameters which is useful for usage in concrete not exposed for freezing and for roads layer for isolated against freezing.
 
REFERENCES (7)
1.
OLEŃSKI J. i in., Mały rocznik statystyczny 2008, GUS, Warszawa, s. 568-569.
 
2.
PN-EN 1097-2:2000, Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw, Metoda oznaczania odporności na rozdrabnianie, Polska Norma, PKN, Warszawa.
 
3.
PN-EN 1097-6:2002, Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw, Oznaczanie gęstości ziarn i nasiąkliwości, Polska Norma, PKN, Warszawa.
 
4.
PN-EN 1367-1:2001, Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycznych, Oznaczanie mrozoodporności. Polska Norma, PKN, Warszawa.
 
5.
STANKIEWICZ J., FILIPCZYK M., BLAJER M.. Badania w skali przemysłowej technologii produkcji kruszyw z określonych surowców poszczególnych kopalni, Praca IMBiGS, Warszawa 2008.
 
6.
STANKIEWICZ J., FILIPCZYK M., BLAJER M., Wykonanie prac badawczych w zakresie wykorzystania odpadów pogórniczych, Praca IMBiGS, Warszawa 2008.
 
7.
STANKIEWICZ J., UZUNOW E., FILIPCZYK M., Badania możliwości wyprodukowania i zastosowania kruszyw z przywęglowej odpadowej skały płonej do produkcji betonów. Praca IMBiGS, Warszawa 2008.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top