PL EN
Success in harmony with the nature - case study of "Piława Górna" mine
 
More details
Hide details
1
Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 31-261 Kraków, ul. Józefa Wybickiego 7
 
2
Dolnośląskie Surowce Skalne Sp. zo.o., 00-124 Warszawa, Rondo ONZ 1/XXXIII P
 
 
Corresponding author
Krzysztof Galos
Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 31-261 Kraków, ul. Józefa Wybickiego 7
 
 
Mining Science 2009;125(35):63-78
 
ABSTRACT
The paper presents environmental conditions of design and construction of the new mining and processing complex on the basis of Piława Górna amphibolite and migmatite deposit, carried on by Dolnośląskie Surowce Skalne Ltd. a trial of its evaluation which use of objective criteria of geological and mining attractiveness, was also undertook.
 
REFERENCES (8)
1.
GALOS K., Zmiany na rynku kruszyw naturalnych łamanych w Polsce po roku 2000, Prace Naukowe Inst. Górn. PWr. nr 125, seria Studia i Materiały nr 35, Wrocław 2009.
 
2.
Bilans Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polski i Świata 2007, Wyd. IGSMiE PAN Kraków (w druku).
 
3.
GALOS K., GLAPA W., Wystarczalność zasobów dolnośląskich złóż kamieni łamanych w świetle rozwoju eksploatacji i uwarunkowań środowiskowych, Gosp. Sur. Min. t. 24, z. 2/4. 2008.
 
4.
GALOS K., Kopalnia Pilawa Górna, Autostrady nr 6/2008.
 
5.
Mapa sozologiczna powiatu dzierżoniowskiego. Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 2001.
 
6.
Program ochrony środowiska dla gminy Dzierżoniów, PPD WROTECH Sp. z o.o., PPW Czyste Powietrze Sp. z o.o., 2004.
 
7.
Program ochrony środowiska dla miasta Piława Górna, PPD WROTECH Sp. z o.o., PPW Czyste Powietrze Sp. z o.o., 2004.
 
8.
SERMET E., GÓRECKI J., Ocena geologiczno-górniczej atrakcyjności złóż kamieni łamanych i blocznych, Surowce i Maszyny Budowlane 5/2007.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top