PL EN
Sukces w zgodzie z naturą -historia powstania kopalni "Piława Górna"
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 31-261 Kraków, ul. Józefa Wybickiego 7
 
2
Dolnośląskie Surowce Skalne Sp. zo.o., 00-124 Warszawa, Rondo ONZ 1/XXXIII P
 
 
Autor do korespondencji
Krzysztof Galos
Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 31-261 Kraków, ul. Józefa Wybickiego 7
 
 
Mining Science 2009;125(35):63-78
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Przedstawiono uwarunkowania sozologiczne związane z zaprojektowaniem i wybudowaniem kopalni kruszyw ze złoża amfibolitu i migmatytu Piława Górna. Podjęto próbę oceny tego przedsięwzięcia z wykorzystaniem obiektywnych kryteriów atrakcyjności geologoczno-górniczej.
 
REFERENCJE (8)
1.
GALOS K., Zmiany na rynku kruszyw naturalnych łamanych w Polsce po roku 2000, Prace Naukowe Inst. Górn. PWr. nr 125, seria Studia i Materiały nr 35, Wrocław 2009.
 
2.
Bilans Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polski i Świata 2007, Wyd. IGSMiE PAN Kraków (w druku).
 
3.
GALOS K., GLAPA W., Wystarczalność zasobów dolnośląskich złóż kamieni łamanych w świetle rozwoju eksploatacji i uwarunkowań środowiskowych, Gosp. Sur. Min. t. 24, z. 2/4. 2008.
 
4.
GALOS K., Kopalnia Pilawa Górna, Autostrady nr 6/2008.
 
5.
Mapa sozologiczna powiatu dzierżoniowskiego. Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 2001.
 
6.
Program ochrony środowiska dla gminy Dzierżoniów, PPD WROTECH Sp. z o.o., PPW Czyste Powietrze Sp. z o.o., 2004.
 
7.
Program ochrony środowiska dla miasta Piława Górna, PPD WROTECH Sp. z o.o., PPW Czyste Powietrze Sp. z o.o., 2004.
 
8.
SERMET E., GÓRECKI J., Ocena geologiczno-górniczej atrakcyjności złóż kamieni łamanych i blocznych, Surowce i Maszyny Budowlane 5/2007.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top