PL EN
Conditions of the process of waste utilization in the profitability interval
 
More details
Hide details
1
Wydział Zarządzana AGH
 
2
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH
 
 
Corresponding author
Marek Obrzut
Wydział Zarządzana AGH
 
 
Mining Science 2009;125(35):145-160
 
ABSTRACT
The breakeven point (BEP) is one of the elements characteristic for the process of mining production and it determines the last and yet profitable production. This value is determine as a point of intersection of cost of production and incomes from its sale. Consequently, a profitability interval is obtained, i.e. the range of profitably production. Also there exist different value of profitability of utilization inside this interval and this fact is presented by means of the function of elasticity of cost,income and elasticity of price depending the value utilization basing on the example of utilization of waste from mining production.
 
REFERENCES (7)
1.
BERKOWSKI J., Próg rentowności jako narządzie zarządzania w przedsiębiorstwach produkujących kruszywa, Surowce i Maszyny Budowlane, 4/2005.
 
2.
KRYŃSKI H.E., Matematyka dla ekonomistów, PWN, Warszawa 1975.
 
3.
OBRZUT M., Metoda kompleksowej oceny sezonowości na przykładzie kopalin pozyskiwanych odkrywkowo, Górnictwo Odkrywkowe, z. 7-8, 2004.
 
4.
OBRZUT M., Metoda oceny opłacalności utylizacji odpadów z eksploatacji surowców skalnych na przykładzie kopalni Zalas, Praca doktorska, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH, 2003.
 
5.
STRYSZEWSKI M., Economic aspects of Lithosphere Protectionin Exploatatation of Rock Mine-rals; Polish Journalof Environmental Studies, Vol. 13, Suplement III, 2004.
 
6.
STRYSZEWSKI M., Optymalizacja wielkości produkcji regionu surowcowego zależnie od struktury popytu, Zeszyty Naukowe Górnictwo, AGH, 23, z. 2, 1999.
 
7.
TRZASKUS B., Metoda wyznaczania wielkości granicznych parametrów ekonomicznych w warunkach dwuskładnikowych cen dystrybucji gazu, Praca doktorska, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH, 2004.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top