PL EN
Seismic hazard related to rate of face advance in Lubin copper ore mine
 
 
More details
Hide details
1
Instytut Górnictwa/Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej
 
2
Absolwent Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej
 
 
Mining Science 2013;20:87-99
 
ABSTRACT
Seismic hazard was depicted by means of seismic activity. The rate of face advance was defined as the output-energy ratio (J/kg) and as the distance in meters, which the face overcomes in a given time (for example six months). Seismic activity was analyzed in relation to such the rates of face advance. The analyses were performed for two mining districts (G-7 and G-8) of Lubin copper ore mine. The period of 2008-2009 years was taken into account. In both mining districts the outputenergy ratio did not show any strict connection between the rate of face advance and seismic activity. Whilst seismic hazard increased with increasing rate of face advance defined as the distance between two sequential positions of face in most panels of the two mining districts.
 
REFERENCES (4)
1.
BUTRA J., 2010. Eksploatacja złoża rud miedzi w warunkach zagrożenia tąpaniami i zawałami, KGHM Cuprum Sp. z o.o., Wrocław.
 
2.
GOSZCZ A., 1999. Elementy mechaniki skał oraz tąpania w polskich kopalniach węgla i miedzi, Biblioteka Szkoły Eksploatacji Podziemnej, Kraków.
 
3.
DUBIŃSKI J., KONOPKO W., 2000. Tąpania – ocena – prognoza – zwalczanie, Wydawnictwo Głównego Instytutu Górnictwa, Katowice.
 
4.
JUNIK P., 2013. Zagrożenie tąpaniami w powiązaniu ze stopniem zaawansowania eksploatacji w ZG Lubin, Praca dyplomowa magisterska, niepublikowana.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top