PL EN
Wpływ stopnia zaawansowania eksploatacji na zagrożenie sejsmiczne w kopalni rud miedzi Lubin
 
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Górnictwa/Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej
 
2
Absolwent Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej
 
 
Mining Science 2013;20:87-99
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W kopalni Lubin od początku jej istnienia występuje zagrożenie tąpaniami, które jest następstwem zagrożenia sejsmicznego. Stopień zagrożenie sejsmicznego określany jest na podstawie analizy aktywności sejsmicznej. Podano i omówiono dwie definicje określania stopnia zaawansowania eksploatacji, a mianowicie, jako stosunek energii sejsmicznej do ilości urobionej kopaliny oraz jako odległość, o którą przesuwa się linia frontu w danym czasie. Przeanalizowano wpływ stopnia zaawansowania eksploatacji na aktywność sejsmiczną. Obliczenia i analizy wykonano dla dwóch oddziałów wydobywczych kopalni Lubin o zróżnicowanych warunkach geologiczno-górniczych dla lat 2008-2010. Artykuł został napisany w oparciu o pracę dyplomową magisterską zrealizowaną przez Piotra Junika pod kierunkiem dr inż. Anny Gogolewskiej w lutym w roku 2013 na Wydziale Geoin- żynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej.
 
REFERENCJE (4)
1.
BUTRA J., 2010. Eksploatacja złoża rud miedzi w warunkach zagrożenia tąpaniami i zawałami, KGHM Cuprum Sp. z o.o., Wrocław.
 
2.
GOSZCZ A., 1999. Elementy mechaniki skał oraz tąpania w polskich kopalniach węgla i miedzi, Biblioteka Szkoły Eksploatacji Podziemnej, Kraków.
 
3.
DUBIŃSKI J., KONOPKO W., 2000. Tąpania – ocena – prognoza – zwalczanie, Wydawnictwo Głównego Instytutu Górnictwa, Katowice.
 
4.
JUNIK P., 2013. Zagrożenie tąpaniami w powiązaniu ze stopniem zaawansowania eksploatacji w ZG Lubin, Praca dyplomowa magisterska, niepublikowana.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top