120.55
ICV
8
MNiSW
 
 

Techniczne metody ograniczania zapylenia w zakładach kruszyw i ocena ich skuteczności

 
1
Politechnika Wrocławska, Instytut Górnictwa
Mining Science 2013;20:71–85
SŁOWA KLUCZOWE:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
Artykuł dotyczy problematyki pyłu jako zjawiska szkodliwego i powszechnie występującego w górnictwie skalnym. Wskazano na trudności modelowania przestrzennego i określania emisji niezorganizowanej pyłu w procesach produkcji kruszyw. Omówiono techniczne metody redukcji zapylenia i możliwości ich stosowania w zakładach przeróbczych. Zaprezentowane wyniki pomiarów stę- żeń pyłu w czasie rzeczywistym dla wybranych procesów technologicznych oraz dokonano oceny skuteczności stosowanych rozwiązań technicznych ograniczających zapylenie.
AUTOR DO KORESPONDENCJI:
Mariola Stefanicka
Politechnika Wrocławska, Instytut Górnictwa, Na Grobli 15, 50-421 Wrocław, Poland
 
REFERENCJE (7):
1. Ankiety informacyjne programu badawczego „Badania skuteczności stosowanych technicznych rozwiązań ochronnych w górnictwie skalnym - w ograniczaniu zapylenia w środowisku kopalnianym”, praca statutowa Instytutu Górnictwa PW Nr I1100-S20065.
2. Dokumentacja techniczna zakładu przeróbki kruszyw w Kopalni Granodiorytu Łażany.
3. Dokumentacja projektowa zakładu przeróbki kruszyw w Kopalni Granitu Wieśnica.
4. STEFANICKA M., 2012, Wybrane aspekty oceny ryzyka zawodowego na krystaliczną krzemionkę w górnictwie skalnym wg krajowych oraz europejskich standardów higienicznych, Prace Naukowe Instytutu Górnictwa PW, nr 134, Seria: Studia i Materiały, nr 41, Górnictwo i Geologia XVII.
5. STEFANICKA M., WEIS M., WOJTASZEK T., 2013, Unikatowy zakład produkcji kruszyw granitowych w Kopalni Wieśnica, Prace Naukowe Instytutu Górnictwa PW, nr 136, Seria: Studia i Materiały, nr 43, Górnictwo i Geologia XIX, Wrocław 2013.
6. WIĘCEK E., 2011, Kryteria zdrowotne pobierania próbek aerozoli w środowisku pracy, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy nr 2(68)/2011, CIOP Warszawa.
7. www: bete-dysze.pl; ideasystem.com.pl; otech.pl.
Skopiuj link
Udostępnij
 
 
Zapisz się do Newslettera
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586