PL EN
The natural elements of the deposit classification method in Nature 2000 sites - KZN2000/mAHP
 
 
More details
Hide details
1
Okręgowy Urząd Górniczy we Wrocławiu
 
 
Mining Science 2012;134(Special Issue 41):241-251
 
ABSTRACT
Suitable opinion of threats connected with the realization of the definite kinds of activities is one of the more difficult problems which high developed societies have to be solved. The opencast mining activity is the example of the difficult compromise led in the conditions of Nature 2000 sites. Within the PhD's project, investigations hugging national supplied documentary evidence mineral deposits, that exploitation can affect on Nature 2000 sites were conducted. The results of conducted investigative works, were the study of the scientific method for the opencast mining, as the useful instrument to the opinion of the mining possibility in the regime of Nature 2000 sites. The present article brings closer the natural elements of the KZN2000/mAHP method.
 
REFERENCES (7)
1.
PTAK M., Metoda oceny możliwości prowadzenia odkrywkowej działalności górniczej oddziałującej na obszary Natura 2000, Rozprawa doktorska, Kraków 2011.
 
2.
KASZTELEWICZ Z. PTAK M., Uwarunkowania formalnoprawne eksploatacji kruszyw naturalnych w obszarach chronionych, Mat. konf. Eksploatacja kruszyw naturalnych w obszarach chronionych, AGH, Kraków 2011.
 
3.
Assessment of plans and projects significantly affecting Natura 2000 sites, Methodological guidance on the provisions of Article 6(3) and (4) of the Habitats Directive 92/43/EEC.
 
4.
PTAK M., Wybrane zagadnienia odpowiedzialności prawnej w zakresie ochrony środowiska, Praca magisterska, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2009.
 
5.
HERBICH J. (red.), Poradnik ochrony siedlisk Natura 2000 – podręcznik metodyczny, Warszawa 2004.
 
6.
HEATH M.F., EVANS M.I, Important birds areas in Europe: priority sites for conservation, 2 vols., Cambridge 2000.
 
7.
Wyroki Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie przeciwko Holandii znak C-3/96 z 19 maja 1989 r., Important Bird Areas in Europe autorstwa Grimmet, Jones 1989.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top