PL EN
Some basic information regarding the usage of electronic initiation systems
 
More details
Hide details
1
ORICA POLAND Sp. z o.o.
 
 
Corresponding author
Sebastian Prędki   

ORICA POLAND Sp. z o.o., ul. T. Kościuszki 16/4, 50-038 Wrocław
 
 
Mining Science 2012;134(Special Issue 41):235-240
 
ABSTRACT
The article presents some practical information about the usage of i-kon digital energy control system with reference to Polish law regulations.
 
REFERENCES (2)
1.
PRĘDKI S., Projektowanie robót strzałowych z zastosowaniem elektronicznego systemu inicjowania typu i-kon oraz oprogramowania wspomagającego ShotPlus, Prace Naukowe Instytutu Górnictwa PWr., nr 125, Wrocław 2009.
 
2.
Rozporządzenie MGPiPS z dnia 1 kwietnia 2003 r. ws. przechowywania i używania środków strzałowych i sprzętu strzałowego w zakładach górniczych (DzU 2003.72.655).
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top