120.55
ICV
70
MNiSW
 
 

Some basic information regarding the usage of electronic initiation systems

 
1
ORICA POLAND Sp. z o.o.
Mining Science 2012;134(Special Issue 41):235–240
ABSTRACT
The article presents some practical information about the usage of i-kon digital energy control system with reference to Polish law regulations.
CORRESPONDING AUTHOR
Sebastian Prędki   
ORICA POLAND Sp. z o.o., ul. T. Kościuszki 16/4, 50-038 Wrocław
 
REFERENCES (2):
1. PRĘDKI S., Projektowanie robót strzałowych z zastosowaniem elektronicznego systemu inicjowania typu i-kon oraz oprogramowania wspomagającego ShotPlus, Prace Naukowe Instytutu Górnictwa PWr., nr 125, Wrocław 2009.
2. Rozporządzenie MGPiPS z dnia 1 kwietnia 2003 r. ws. przechowywania i używania środków strzałowych i sprzętu strzałowego w zakładach górniczych (DzU 2003.72.655).
Copy url
Share
 
 
Sign up for email alerts
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586