120.55
ICV
70
MNiSW
 
 

Przyczynek do stosowania elektronicznych systemów inicjacji na przykładzie systemu i-KON

 
1
ORICA POLAND Sp. z o.o.
Mining Science 2012;134(Special Issue 41):235–240
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
W artykule odniesiono się do praktycznego zastosowania systemu elektronicznego typu i-kon w świetle obowiązujących przepisów, a w szczególności w odniesieniu do sporządzania dokumentacji strzałowych i umieszczania w nich istotnych informacji dotyczących sposobu wykonywania robót strzałowych.
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Sebastian Prędki   
ORICA POLAND Sp. z o.o., ul. T. Kościuszki 16/4, 50-038 Wrocław
 
REFERENCJE (2):
1. PRĘDKI S., Projektowanie robót strzałowych z zastosowaniem elektronicznego systemu inicjowania typu i-kon oraz oprogramowania wspomagającego ShotPlus, Prace Naukowe Instytutu Górnictwa PWr., nr 125, Wrocław 2009.
2. Rozporządzenie MGPiPS z dnia 1 kwietnia 2003 r. ws. przechowywania i używania środków strzałowych i sprzętu strzałowego w zakładach górniczych (DzU 2003.72.655).
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586