PL EN
Limestone aggregate screening by rolling screen
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Technologiczno–Przyrodniczy w Bydgoszczy, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
 
2
Politechnika Łódzka, Katedra Przeróbki Kopalin i Ochrony Środowiska
 
 
Corresponding author
Wojciech Poćwiardowski   

Uniwersytet Technologiczno–Przyrodniczy w Bydgoszczy, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej, 85-326 Bydgoszcz, ul. Seminaryjna 3
 
 
Mining Science 2012;134(Special Issue 41):221-233
 
ABSTRACT
This paper concerns rolling screens. These machines consists of circular sieve panels, stacked one above the other, which makes machine’s riddle. Screen’s sieves perform precise movement called “drunk barrel”. It is a complex and spatial movement, therefore these machines are specifically designed for screening fine and very fine grained materials. There are three types of screens drive: crank drive, drive with one rotary motovibrator and drive with two rotary motovibrators, placed symmetrically both sides of the riddle and working in conditions of mutual dynamic self-synchronization.The authors of this paper engage in two symmetrical synchronized rotary motovibrators driven screens. This drive is relatively simple and allows to achieve good process properties of sieve machine. Studies of this screen are performed using limestone aggregate. The aim of the work was to present the screen study design and process study results of these machines.
 
REFERENCES (8)
1.
BLECHMAN I.I., Sinchronizacja dinamiczeskich sistiem, Moskwa–Leningrad 1976.
 
2.
BŁASIŃSKI H., MŁODZIŃSKI B., Aparatura przemysłu chemicznego, WNT, Warszawa 1971.
 
3.
DOMORADZKI M., WEINER W., KORPAL W., Badania sprawności przesiewacza wibracyjnego, XII Konf. Postęp w Inżynierii Żywności, Suwałki 2004.
 
4.
KANZLEITER T., Die Taumelsiebmaschine. Maschinendynamik und Guttransport, 3,7, Auber.- Techn., 1997.
 
5.
Powder handling&processing, Vol. 16, No. 1, January/Februrary 2004.
 
6.
SCHMIDT P., Taumelsiebenmaschinen, 7, Aufber.-Techn., 1966.
 
7.
WODZIŃSKI P., Przesiewanie i przesiewacze, Wyd. PŁ., Łodź 1997.
 
8.
POĆWIARDOWSKI W., WODZIŃSKI P., Przesiewanie surowcow mineralnych na przesiewaczu zataczającym, Prace Naukowe Instytutu Gornictwa PWr., nr 132, 2011.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top