PL EN
DETERMINATION OF BLAST AFFECTED ZONES AND ALLOWABLE EXPLOSIVE LOADS IN OPENCAST MINES
 
More details
Hide details
1
POLTEGOR-INSTYTUT Instytut Górnictwa Odkrywkowego, Wrocław
 
 
Corresponding author
Arkadiusz Grześkowiak   

POLTEGOR-INSTYTUT Instytut Górnictwa Odkrywkowego, Wrocław
 
 
Mining Science 2016;23(Special Issue 1):47-58
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The issue of limit values of explosives and the problem of blast affected zones in opencast mines have been presented in the paper. Complex aspects of harmful impact areas presentation on maps have been indicated. Correctness of interpretation of records related to a range of danger zones, understanding of expertises and map analysis comparing to actual regulations have been discussed.
 
REFERENCES (9)
1.
GRZEŚKOWIAK A., 2013, Warunki optymalizacji technologii robót strzałowych w odkrywkowych zakładach górniczych, XX Sympozjum Nauk.-Techn. Racibórz, 78–82.
 
2.
HAŁAT W., MORAWA R., 2007, Metoda prognozowania zasięgu strefy rozrzutu przy prowadzeniu robót strzałowych, Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska WUG 9 (157), Katowice, 28–31.
 
3.
KRZEWIŃSKI R. REKUCKI R., 2005, Roboty budowlane przy użyciu materiałów wybuchowych, Oficyna Wydawnicza Polocen, Warszawa.
 
4.
MODRZEJEWSKI Sz., 2013, Procedury prognozowania stref zagrożeń od robót strzałowych w górnictwie odkrywkowym, Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie nr 6 226, WUG, Katowice, 7–14.
 
5.
ONDRKA Z. SIERADZKI J., WINZER J., 2003, Technika strzelnicza 2. Wpływ robót strzelniczych na otoczenie kopalń odkrywkowych, Uczelniane Wyd. Nauk.-Dydaktyczne, AGH, Kraków, 180.
 
6.
PATLA S., ROGOSZ K., 2013, Wspomaganie optymalizacyjne techniki strzałowej za pomocą systemu laserowego i GPS, Konferencja Technika Strzelnicza w Górnictwie i Budownictwie, Ustroń, 207–214.
 
7.
PN-85/B-02170 Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoże na budynki. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8.04.2013 r. ws. szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu odkrywkowego zakładu górniczego, Dz.U.2013.1008.
 
8.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1.04.2003 r. ws. przechowywania i używania środków strzałowych i sprzętu strzałowego w zakładach górniczych, Dz.U.2003.72.655.
 
9.
WINZER J., 2004, Wpływ opóźnień milisekundowych przy prowadzeniu strzelań eksploatacyjnych na częstotliwościowe charakterystyki drgań gruntów i budynków, Górnictwo i Geoinżynieria, zeszyt 3/1. 459–476.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top