PL EN
Polishing resistance of aggregates in aspect of its usage to wearing course road pavements
 
More details
Hide details
1
Politechnika Białostocka, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
 
 
Corresponding author
Marta Wasilewska   

Politechnika Białostocka, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, 15-351 Białystok, ul. Wiejska 45E
 
 
Mining Science 2012;134(Special Issue 41):301-310
 
ABSTRACT
In 2008 Technical Requirements WT-1 (Standards WT-1 imposed a requirement to evaluate a polishing resistance of aggregate used for wearing course based on PSV ratio (Polished Stone Value) determined according to PN-EN 1097-8:2001. The paper present test results of PSV ratio of aggregates from 40 domestic and 3 foreign sources in relation to requirements of aggregates for wearing course. Bearing in mind the limited resources of aggregates that meet the criteria of required polishing resistance the results of aggregate mixes characterized with different PSV ratio were presented.
 
REFERENCES (11)
1.
BŁAŻEJOWSKI K., SMA. Teoria i praktyka. WKŁ. Warszawa 2007.
 
2.
DO M.-T., TANG Z., KANE M., F. de LARRARD: Evolution of road-surface skid-resistance and texture due to polishing, Wear 266, 2009.
 
3.
ERICHSEN E., Relationship between PSV and in situ friction: a Norwegian case study, Bulletin of Engineering Geology and the Environment, Vol. 68, No. 3, 2009.
 
4.
GARDZIEJCZYK W., WASILEWSKA M., Odporność na polerowanie mieszanek mineralnych na bazie kruszyw drogowych o różnym wskaźniku PSV, Drogownictwo nr 9/2010.
 
5.
NEAYLON K., The PAFV and road friction, AAPA 13th International Flexible Pavements Conference, 2009.
 
6.
ROE P.G., HARTSHORNE S.A., The Polished Stone Value of aggregates and in-service skidding resistance, TRL Report 322, United Kingdom, 1998.
 
7.
WASILEWSKA M., Wpływ charakterystyki kruszywa na właściwości przeciwpoślizgowe nawierzchni drogowych, Rozprawa doktorska, PBiał., 2010.
 
8.
WOODWARD W.D.H., WOODSIDE A.R., JELLIE J.H., Higher PSV and other aggregate properties. International Conference Surface Friction, 1–4 maja 2005 Christchurch, Nowa Zelandia 2005.
 
9.
VAN DE WALL A.R.G., The polishing of aggregate used in road construction. The relation between the Polished Stone Value and the petrography and mechanic properties of road aggregate. Faculty of Mining and Petroleum Engineering, Section of Engineering Geology, No. 96, T.U. Delft, 1992.
 
10.
ZAWADZKI J., Odporność na polerowanie się grysów kamiennych w nawierzchniach drogowych, Prace Instytutu Badawczego Drog i Mostow nr 2, Warszawa 1978.
 
11.
WT–1: Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach krajowych – załącznik nr 2 do zarządzenia nr 102 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada 2010.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top